Landskapet lägger ytterligare €20 000 på smycken och juveler

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapets näringsavdelning beslöt i slutet av mars att bevilja drygt €19 650 av skattebetalarnas pengar till juvelerarbolaget Guldviva Ab, som drivs av VD Anna Maria Karlström. Bolaget har de senaste fyra åren sålt smycken för drygt två miljoner euro och gjort en vinst på €136 000 under samma period.

Utbetalningen är en del av det bidrag som beviljades för ett år sedan av byråchef Susanne Strand och senast i februari kunde Karlströms bolag inkassera drygt €6700 av skattebetalarnas pengar i ett annat bidrag.

Tjänstemannabeslut 29.3.2018