Landskapet mutar in träsk för €130 000

Vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt 8.12 att betala €130 000 av skattebetalarnas pengar till Finnström-Getas evangelisk-lutheranska församling för inmutning av Timmerträsket i Geta. I utbyte mot pengarna förbinder sig församlingen att inte använda sig av marken eller stängsla in den.

Enskild föredragning med vicelantråd Camilla Gunell