Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen bjuder medlemmar i Arbetarnas Bildningsförbund på gratis inträde till museum

NOTIS Medlemmar i socialdemokraten Mia Hanströms förening Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) bjuds på inträdet till Ålands Konstmuseums utställning ”Den andra huden” i oktober. Det har Ålands Museums vikarierande intendent Cia Haldin bestämt.

I utställningen syns bildkonst målad av Barbro Eriksson och gamla klädesplagg.

Foto från utställningen, bild: Ålands konstmuseum