Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen får €4 280 000 i bidrag av EU för planekonomi inom fiskerinäringen

De regionala makthavarna i Finland plundrar befolkningen på skattepengar som först skickas till EU i Bryssel och som politikerna där sedan skickar tillbaka till regionella makthavare – efter att de tagit sin beskärda andel. Samma system har använts mot de europeiska undersåtarna sedan åtminstone romartiden.

För den åländska befolkningen går plundringen i ett extra led, då de först avtvingas skatter till Helsingfors, som sedan skickar en del av pengarna till Bryssel, som sedan skickar tillbaka en del av pengarna till Finland, som sedan skickar en del av pengarna till landskapsregeringen att förlusta sig med.

Det senaste bytet är €4 280 000, som landskapsregeringen får från Europeiska Havs-, Fiskeri- och Vattenbruksfonden (EHFVF) för att dela ut till olika planekonomiska projekt enligt tjänstemännens nycker och omdöme under perioden 2021 – 2027.

För att få pengarna krävs att LR själva satsar lika mycket av sina egna pengar, vilket innebär att programmen kommer att kosta skattebetalarna €8 256 000.

Under plenum bestämde regeringen Thörnroos (C) att pengarna skulle fördelas enligt följande punkter:

– €2 miljoner till ”Hållbart fiske samt återställande av och bevarande av akvatiska resurser”

– €5 miljoner till ”Hållbar vattenbruksverksamhet samt beredning och saluföring”

– €600 000 till ”Lokalt ledd utveckling”

– €500 000 till ”Integrerade havspolitiken”

– €230 000 till ”Tekniskt stöd”

Näringsminister Fredrik Karlström (M) har i dagarna antagit en fiskeripolitisk strategi för 10 år framåt enligt EUs socialistiska ”Gröna giv” och Agenda 2030.

I traditionell sovjetisk anda vill Karlström i sin strategi se till att de åländska livsmedelsproducenterna ska sälja sina produkter under ett gemensamt varumärke före 2030, samt att tjänstemän ska bestämma var det är bäst för fiskodlingar att odla sin fisk. Och i sann sovjetisk anda hävdar Karlström att livsmedelsproduktionen ska revolutioneras:

”Metoderna för att producera mat håller på att förvandlas i grunden. De globala och klimatmässiga förändringarna finns starkt närvarande och utmanar vår åländska matproduktion. Hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – måste integreras i varje beslut och handling för att i längden upprätthåll åländsk matproduktion och möjliggöra ett hälsosamt liv för nuvarande och kommande generationer.”

Karlström hänvisar också till den socialistiska regeringen Sanna Marins (S) påbud om att finländarna ska äta fisk ”2,5 gånger i veckan”.

”Hållbarhet uppnås genom ansvarstagande, vilket skapar acceptans i samhället. Därför är det viktigt med satsningar för att upprätthålla och utveckla ansvarstagandet och näringens åtgärder för en grön omställning”, står det bland annat att läsa i Karlströms program.

Obekväma siffror om fiskodlingarnas planerade utsläpp av kväve och fosfor har LR censurerat i rapporten.

Karlström räknar med att företag inom fiskeri kommer att beviljas pengar för mellan 75 och 90 projekt. Den stora majoriteten beräknas gälla innovation och utveckling, medan resten är investeringar i tillväxt. Han lovar att en ny vattenlagstiftning som är transparent och förutsägbar ska vara i kraft senast 2023.