Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen fortsätter att kämpa mot finska regeringens corona-restriktioner

Det gäller att aldrig ge sig – och landskapsregeringen har fortfarande gett upp sina försök att få Finlands styre att lyssna på deras invändningar mot de stränga inreserestriktionerna som sedan över ett års tid gäller för gränsen mellan Åland och Sverige.

”Landskapsregeringen motsätter sig att bestämmelserna om covid-19-intyg vid ankomst till Finland föreslås förlängas.

Landskapsregeringen har i skrivelser till social- och hälsovårdsministeriet och statsrådets kansli uppmärksammat de negativa sociala konsekvenser och folkhälsokonsekvenser som bestämmelserna haft på Åland”

Så skriver lantråd Veronica Thörnroos (C) i ett brev till riksdagens grundlagsutskott, som hon författat tillsammans med hela sin ministär.

Hittills har alla åsikter och utlåtanden som landskapsregeringen skickat slängts rakt till papperskorgen av socialistiska regeringen Sanna Marin (S) i Helsingfors. Men nu ska riksdagens grundlagsutskott behandla riksregeringens förslag till förlängda restriktioner. Grundlagsutskottet har tidigare stoppat regeringen när den blivit allt för ivrig att frånta finländarna deras rättigheter med hänvisning till Covid-19.

Thörnroos fortsätter i sitt brev att understryka betydelsen av arbetspendlingen, handeln, turismen och studentutbytet över gränsen till grannlandet och hur gränsrestriktionerna skadar dessa kontakter. Thörnroos och landskapsregeringen hänvisar också till Ålandsöverenskommelsen från 1921 mellan Sverige och Finland och att Finland enligt den garanterat att ålänningarna ska kunna bevara sitt svenska språk och sin svenska kultur.

 

Motsätter sig särbehandlingen av Åland

Särskilt illa har det tagit för landskapsregeringen att finska regeringen vill släppa på inreserestriktionerna mot svenska gränsen i Lappland, samtidigt som restriktionerna ska fortsätta på Åland.

”Det är anmärkningsvärt att inte samma undantag som för Lappland även gällt för resa till Åland. Landskapsregeringen drar slutsatsen att statsrådet vid beslut om förordningen har gjort en omotiverad särbehandling av Lappland jämfört med Åland som inte är grundad i en riskbedömning kopplad till incidens eller förekomst av virusvarianter i avreseregionerna”, står det att läsa i brevet från Thörnroos till grundlagsutskottet.

Hon fortsätter med att hänvisa till hur barnen far illa av restriktionerna, bland annat genom att det blir svårare för familjer att träffas och för idrottslag att delta i turneringar.

Landskapsregeringen motsätter sig vaccinationspass och tar starkt avstånd från de påtvingade vaccinationerna för barn i åldrarna 12-15 som den finska regeringen vill införa genom passen.

”Nyttan av vaccinering är betydligt lägre för barn än för vuxna, eftersom risken för allvarlig covid-19 är betydligt lägre för barn. Även om nyttan av vaccin bedöms vara avsevärt större än risken för skada även för barn måste ett barns beslut att avstå vaccinering respekteras.”

Thörnroos skriver att LR endast gav sitt tidigare stöd för att vaccinera 12 till 15-åringar under förutsättning att det skulle vara frivilligt. Om ett vaccinationspass införs försvinner den frivilligheten. Även Institutet för Hälsa- och Välfärd (THL) har skrivit i ett utlåtande att barn under 16 bör slippa alla krav vaccinationsintyg – på grund av att de löper liten risk för att få sjukdomen eller bära smitta.

 

Coronapass gör mer skada än nytta

Landskapsregeringen avfärdar också idéerna om att vaccinationspass skulle minska smittspridningen, i och med att vaccinerade löper väldigt liten risk att smittas av ovaccinerade – eftersom vaccinerade tagit vaccin. De som löper risk att smittas är istället de ovaccinerade, eftersom de vaccinerade trots vaccinet kan vara smittbärare.

”Man behöver noggrant överväga proportionaliteten med en åtgärd som begränsar allas fri- och rättigheter samt hotar den personliga integriteten när åtgärden främst skyddar den minoritet som valt att inte vaccinera sig”, skriver LR och fortsätter:

”Om man med ett coronapass vill utöva påtryckning med motiveringen att vissa delar av befolkningen inte tar sitt ansvar och vaccinerar sig, måste man samtidigt ställa sig frågan om samhället tagit sitt fulla ansvar att möjliggöra vaccinering för alla som behöver skyddas mot covid-19. Införandet av coronapass kan ytterligare marginalisera dem som inte väljer att vaccinera sig och minska deras tillit till myndigheterna.”

Grundlagsutskottet börjar behandla ärendet imorgon fredag och fortsätter under oktober.