Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen fortsätter motsätta sig lindrigare alkohollag

Ålands socialminister Wille Valve (M) gav idag ett yttrande till riksdagen angående Finlands regerings förslag om lindrigare alkohollagstiftning, där han på landskapsregeringens vägnar starkt motsätter sig.

Det är i synnerhet förslaget att tillåta butiksförsäljning av alkoholdrycker som inte är tillverkade genom jäsning som får minister Valve att se rött. Valve och landskapsregeringen menar att alkoholdrycker som inte tillverkats genom jäsning specifikt riktar sig till yngre.

Däremot är Valve positiv till att tillåta lokal försäljning av så kallad hantverksöl, men anser att produktionsgränsen för vad som räknas som hantverksöl måste vara högre än i förslaget så att även bryggerier Valves ministerkolleger är delägare i kan gynnas.

Enskild föredragning med minister Valve 16.11.2017