Landskapsregeringen gav €74 000 i fiskeribidrag till sig själv

Hur hade du gjort ifall någon gav dig uppdraget att dela ut bidragspengar för att hjälpa och gynna fiskeribranschen? Skulle inte det smartaste vara att ge pengarna till sig själv?

Det tyckte åtminstone Ålands landskapsregering och godkände därför igår en utbetalning på €74 000 från Europeiska Havs- och Fiskerifonden till Ålands landskapsregering.

För pengarna har landskapsregeringen gjort ett samarbetsprojekt med Åbo Akademi för att skaffa sig kunskap om marina livsmiljöer.