Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen ger sig själv €250 000 i EU-bidrag för ”återhämtning”

Snart är det dags för EU att dela ut flera miljarder euro från plundringsbytet i sina fonder till olika lokala politiker, som sedan delar ut pengarna vidare till olika intressen och organisationer enligt det uråldriga patron-klient-systemet.

Men landskapsregeringen väljer nu att bli sin egen klient och patron – och kan på så vis tillfredsställa sina egna behov utan att blanda in andra parter. Detta genom att ge sig själva €250 000 i bidrag för ”återhämtning” – per beslut av utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som kallar det ”vinn-vinn”.

För bidragspengarna ska Miljöbyrån göra utredningar och planer för att ”effektivisera utnyttjandet av näringsflöden och minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag”. Man hänvisar till programpunkter i socialistiska Agenda 2030 och EUs socialistiska ”gröna giv” för att motivera bidragsbehovet.

En stor del av summan kommer att gå till att anlita en ”vattensamordnare” som klient på heltid i tre år eller en ”grön projektledare”. Vattensamordnaren ska söka upp jordbrukare på deras gårdar och hjälpa dem bli ännu mer bidragsberoende än vad de redan är:

”Vattensamordnaren ska samverka med jordbrukarna för att finna de lämpligaste åtgärderna på deras marker. Samordnaren ska bistå med inspiration, kunskap samt med administrativ hjälp, t.ex. för ansökningar om medel och hjälp med upphandlingar vid behov.”

Bakom projektet står landskapsregeringens vattenbiolog Susanne Vävare, som också är partikollega till minister Röblom i vänsterpartiet Hållbart Initiativ. 

I princip alla pengar ska gå till en anlitad ideolog och utomstående konsulter

På bilden: Utvecklingsminister Alfons Röblom, foto: Landskapsregeringen