Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen har fått vittring på EU-fond med miljarder att plundra

En EU-fond för planekonomiska projekt har fått det att vattnas rejält i munnarna på Ålands nytillträdda regering, som nu ställer in siktet på att få vara med och ta del av över 30 miljarder euro som exploaterats från den europeiska civilbefolkningen.

Utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) har tillsammans med landskapsregeringens experimentbolag Flexens skickat in ett bidragskrav som de kallar ”H2020-LC-SC3-2018-2019-2020: Säker, ren och effektiv energi” till EU-fonden Horizon 2020.

Hur mycket av plundringsbytet som Flexens kan hämta hem framgår inte ur minister Röbloms beslut, men han framhäver att projektet inte ska skapa några betydande kostnader för landskapsregeringen.