Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen kräver Finland på pengar för ”raserad personalförsörjning” i sjukvården

Ledd av lantråd Veronica Thörnroos (C) har landskapsregeringen idag skickat ett brev till Finland, där de kräver att den finska staten, via social- och hälsovårdsministeriet, pungar ut med alla extra kostnader som kan uppstå för att svenska läkare inte kan ta sig till Åland för att arbeta under undantagstillståndet. 

”Med nuvarande restriktioner av gränstrafiken vid västgränsen vid Åland bedömer landskapsregeringen att det finns risk för att det välinarbetade och välfungerande systemet för personalförsörjning gällande hälso- och sjukvårdspersonal från Sverige raseras långsiktigt.” skriver landskapsregeringen i sitt brev.

Landskapsregeringen passar också på att försöka få ministeriet att betala för kostnaderna för sjukvårdspersonal även efter att det blir fritt fram att resa:

”Landskapsregeringen meddelar därför social- och hälsovårdsministeriet på detta sätt, att landskapsregeringen förutsätter, att alla direkta och indirekta merkostnader för en raserad personalförsörjning av hälso- och sjukvårdspersonal från Sverige som en effekt av gränsrestriktionerna bekostas av ministeriet. Då räknar landskapsregeringen med att merkostnaderna även kan fortsätta efter ett upphävande av gräns- restriktionerna. ”