Landskapsregeringen och kommunerna kostar €14 000 om året per capita på Åland Stora kostnader för välfärdsstaten - men vem ska betala?

Logga in