Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen och kommunerna kostar €14 000 om året per capita på Åland

Den offentliga sektorn belastade de åländska skattebetalarna till totalsumman 418 miljoner euro under 2019. Detta visar den första konsoliderade beräkningen, gjord av Ålands Statistik- och Utredningsbyrå. Per capita och år är belastningen närmare €14 000 per man, kvinna och barn. En siffra som blir avsevärt högre ifall man räknar bort barn och pensionärer och andra som inte arbetar – och ännu värre om man endast räknar arbetstagare inom privat sektor.

Över hälften av kostnaderna – €220 miljoner – går för att betala löner till offentligt anställda. Hälften av detta till kommunalt anställda och resten till landskapsregeringens anställda. Den näst största kostnaden är köp av tjänster – det vill säga utomstående konsulter och dylikt – till en kostnad av €90 miljoner per år.

Knappt €70 miljoner går till ”övrigt”, som ÅSUB inte desto närmare redovisar för nyfikna. Material och varor utgör endast €39 miljoner av offentlig sektors årliga kostnader.