Landskapsregeringen offentliggör hemligstämplad korruptionsgranskning i alla fall

Igår skrev vi om landskapsregeringens beslut att hemligstämpla bilagorna till en korruptionsgranskning som landskapsregeringen med hjälp av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers gjort utav 20 åländska föreningar som är mottagare av bidrag från LRs hasardinkomster från casinobolaget PAF.

Idag tar landskapsregeringen tillbaka beslutet och väljer att offentliggöra även bilagorna med granskningarna av de enskilda föreningarna.

– Efter diskussion internt och med revisionsbyrån så har vi konstaterat att det material som inkommit till landskapsregeringen faller under offentlighetsprincipen, skriver finansieringshandläggare Annelie Karlberg i ett mail till Ålands Nyheter.

Granskningarna från PwC är på inte någon lagstadgad revision eller något revisionsutlåtande, utan endast material som föreningarna frivilligt lämnat in och föreningarnas svar på olika frågor från landskapsregeringen.


Nedan följer de enskilda rapporterna:

Bilaga 1_Teaterföreningen i Mariehamn rf

Bilaga 2_Arbetarnas Bildningsförbund på Åland rf

Bilaga 3_Föreningen Teater Alandica rf

Bilaga 4_Sällskapet Bel Canto Alandia rf

Bilaga 5_Föreningen Vårt hjärta rf

Bilaga 6_De Utvecklingsstördas Väl på Åland rf

Bilaga 7_Finlands Röda Korset Ålands Distrikt

Bilaga 8_Föreningen Vård i livet rf

Bilaga 9_Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland

Bilaga 10_Rädda Barnen på Åland rf

Bilaga 11_Ålands Djurskyddsförening rf

Bilaga 12_Ålands Fågelskyddsförening rf

Bilaga 13_Ålands Natur och miljö rf

Bilaga 14_Ålands Idrottförbund rf

Bilaga 15_SKUNK – Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf

Bilaga 16_Ung Resurs rf

Bilaga 17_Föreningen Norden på Åland rf

Bilaga 18_Ålands Hästsportförening rf

Bilaga 19_Ålands 4H-distrikt rf

Bilaga 20_Ålands Sjöräddningssällskap rf