Landskapsregeringen positiv till vaccinations-tvång för vårdpersonalen

Landskapsregeringen har genom lantråd Veronica Thörnroos (C) skickat ett utlåtande till finska riksdagens social- och hälsovårdsutskott, där de framför lite mild kritik mot lagförslaget med påtvingade vaccinationer mot Covid-19 inom sjukvården.

Kritiken från LR består främst i att den finska regeringen i sin iver struntat i att definiera vilka vaccin de menar och hur många doser som ska krävas för att räknas som ”fullt vaccinerad”. Landskapsregeringen invänder också mot att det inte står något i lagförslaget om ”booster”-doser och fortsatta vaccinationer.

Finlands socialistiska styre planerar att corona-pandemin ska fortsätta åtminstone till sista december år 2022 och vill att tvångsvaccinationerna ska gälla tills det datumet.

Politiskt styrda Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) har meddelat att de är positivt inställda till ett vaccinations-tvång och att de inte har någon avsikt att omplacera vaccin-vägrare – vilket troligtvis innebär att de blir utan lön eller får sparken.

Även landskapsregeringen ställer sig postivt till tvånget, meddelar lantrådet Thörnroos och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (M).