Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen säger nej till corona-tyranni: Motsätter sig vaccinationspass och gränsrestriktioner

”Landskapsregeringen motsätter sig att bestämmelserna om covid-19-intyg vid ankomst till Finland föreslås förlängas”.

Så skriver lantråd Veronica Thörnroos (C) idag i ett brev som landskapsregeringen skickat till den finska regeringen, som leds av socialisten Sanna Marin. Orsaken är att Marins regering strax ska lämna in ett lagförslag med åtgärder som påstås begränsa smittan Covid-19.

I sitt brev påpekar landskapsregeringen bland annat att gränsrestriktionerna har negativa sociala konsekvenser och folkhälsokonsekvenser för Åland på grund av de nära kontakterna som ålänningarna har till Sverige för arbete, studier och släktband.

”Åland med ca 0,54 procent av Finlands befolkning står för nästan 15 procent av arbetspendlingen till annat nordiskt land. Handelsutbytet och turismen är omfattande samt många studerande reser över gränsen mellan Åland och Sverige. Över 60 % av de åländska studerandena utanför Åland studerade i Sverige 2019”, skriver LR.

Som särskilt exempel ges att idrottande ungdomar inte kunnat delta i fotbollsturneringar i Sverige på grund av att de strikta reglerna hindrar svenska lag från att spela på Åland.

 

Ingen smittad har kommit över gränsen

De senaste fem veckorna har ingen som testats vid inresa till Åland varit smittad med Covid-19.

Landskapsregeringen går så långt att de hänvisar till Ålandsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige 1921 och att kontakten till Sverige är ”helt avgörande” för att bevara det svenska språket, traditionerna och kulturen på Åland. LR hänvisar också till barnkonventionen och skriver att gränshindren medför negativa sociala- och hälsokonsekvenser för barnen.

Finska regeringens tyranniska planer på att begränsa sina undersåtar genom vaccinations-pass sågas helt av LR, som skriver att de är onödiga och att begränsningarna av evenemang och restaurangverksamhet också är onödig. Detta med hänvisning till att en stor del av befolkningen tagit injektionerna.

Den finska regeringen planerar att pressa alla över 12 års ålder att vaccinera sig – med hot om att annars mista rättigheter. I Sverige vaccinerar man inte människor under 15 år i annat än specialfall, eftersom Covid-19 inte är någon risk för dem. Påbud om vaccination från finska staten skulle därför ha orimliga konsekvenser för de barn som besöker Åland från Sverige, till exempel på grund av familjeband.

”Nyttan av vaccinering är betydligt lägre för barn än för vuxna, eftersom risken för allvarlig covid-19 är betydligt lägre för barn. Även om nyttan av vaccin bedöms vara avsevärt större än risken för skada även för barn måste ett barns beslut att avstå vaccinering respekteras”, skriver LR och fortsätter:

”Det finns många olika situationer där en grupp planerar en gemensam aktivitet, inklusive skolklasser. När en sådan aktivitet genomförs kommer lärare sannolikt att få reda på vem som är vaccinerad. Det kommer därför vara mycket svårt att skydda individens integritet.”

 

”Coronapass marginaliserar de som inte väljer att vaccinera sig”

Vaccinationspassen kritiseras i sin helhet av LR, eftersom även de vaccinerade kan smitta varandra med Covid-19 och för att det främst är de ovaccinerade som riskerar att smittas av sjukdomen från de ”vaccinerade”.

”Man behöver noggrant överväga proportionaliteten med en åtgärd som begränsar allas fri- och rättigheter och hotar den personliga integriteten när åtgärden främst skyddar den minoritet som valt att inte vaccinera sig”, skriver LR.

I brevet avfärdas också idéer om att vaccinations-pass skulle vara ett effektivt sätt att få folk att vilja ta sprutorna:

”Hittills har efterfrågan på vaccin från befolkningen varit betydligt högre än tillgången. Om täckningsgraden ändå skulle bedömas vara för låg efter att alla erbjudits vaccin måste man beakta alternativa metoder för att höja vaccinationsviljan ytterligare, t.ex. genom mer information och en vidareutveckling av vaccineringsstrategin som ger medborgarna ännu bättre möjlighet att fatta rationella hälsobeslut.

Om man med ett coronapass vill utöva påtryckning med motiveringen att vissa delar av befolkningen inte tar sitt ansvar och vaccinerar sig, måste man samtidigt ställa sig frågan om samhället tagit sitt fulla ansvar att möjliggöra vaccinering för alla som behöver skyddas mot covid-19. Införandet av coronapass kan ytterligare marginalisera dem som inte väljer att vaccinera sig och minska deras tillit till myndigheterna.”

Lantråd Veronica Thörnroos och hennes ministär är inte heller glada över att deras finska kollegor upprepade gånger vägrat skicka sina lagförslag på svenska och skriver att de ser mycket allvarligt på saken.

Thörnroos och socialminister Annette Holmberg-Jansson (M) har undertecknat brevet. Närvarande var också kulturminister Annika Hambrudd (C) och vice lantråd Harry Jansson (C).

Ålands Nyheter publicerade förra veckan den enda svenska översättningen av regeringen Sanna Marins virusplaner. De förväntas lämna in dem till riksdagen för behandling imorgon.