Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen ska förse företagare med 200 ungdomar som gratis arbetare

Landskapsregeringen spiller ingen tid i ambitionerna att fortsätta avskaffandet av marknadsekonomi, till förmån för en mer övergripande styrning av det åländska näringslivet genom politiker, tjänstemän och regeringsanknutna konsulter.

Igår presenterade arbetsmarknadsminister Fredrik Karlström (M) tillsammans med Anders Ekström från Ålands Näringsliv deras nya plan för unga arbetare under en presskonferens. Totalt €250 000 av skattebetalarnas pengar kommer att tas ur budgeten, för att skicka åländska ungdomar som gratis arbetskraft till skrupelfria företagare. Ungdomarna kommer att få €1000 var i lön från landskapsregeringen för 117 timmars arbete, medan företagarna som utnyttjar systemet får gratis arbetskraft utan att ge något i gengäld.

— Det är ett väldigt briljant förslag, tycker vi själva, sade Karlström under presskonferensen.

Företag får inte ha permitterade och lyfta bidrag

Karlström berättade att alla sorters företag, enmansföretag och jordbruk, men också föreningar, kan få ta del av den gratis arbetskraften.

— Det här är också ett sätt för en ung människa under 24 att prova på ett jobb, som man annars inte normalt skulle prova på och få en ersättning för det.

— Med de här sommarpraktikanterna blir det 20 000 arbetstimmar under den här sommaren som vi börjar med.

— Det kostar alltså ingenting för företagarna. Arbetsgivaransvar och försäkringar står landskapsregeringen för och kostnaden på €1000. Företaget får dock inte ha någon permitterad. Det är ett av kraven, men annars kan vilken företagare som helst anmäla att man vill ha en sommarpraktikant och ta ett samhällsansvar och se till att våra ungdomar får komma ut i arbetslivet den här sommaren.

De arbetsgivare som anställer ungdomar på hederligt sätt kommer däremot inte att få några lättnader från landskapsregeringen, inte heller kommer ungdomar som själva lyckas ordna sina sommarjobb utan konsultinblandning att få ta del av något stöd.

 

Lovar fler åtgärder

Anders Ekström är verkställande direktör för lobbyorganisationen Ålands Näringsliv och har getts ett allt större inflytande i regeringen Thörnroos, trots att hans organisation dras med allvarliga problem med korruption. På presskonferensen tillsammans med minister Karlström förklarade han att en del åländska företagare redan tidigare fört fram sitt intresse av att få sig gratis arbetare.

— För att vi ska reda ut den här krisen och komma tillbaka på fötter, så krävs det att man plockar fram alla verktyg ur verktygslådan. Vi har plockat fram många verktyg och det här är ytterligare ett. Det här ska man inte se som det slutgiltiga eller det enda som kommer att rädda oss i sommar. Det här är en av flera saker som görs just nu.

Ekström berättade också att konsulterna på firman ACT kommer att anlitas för att matcha ungdomar med företag. Ålands Nyheter har ställt frågor till minister Karlström. Enligt svaren kommer 65% av €50 000, det vill säga ca €32 000 att gå till Ålands Näringsliv, som i sin tur kommer att använda av pengarna för att anlita konsulterna på ACT.

Ni kommer att betala €200 000 till ungdomarna, vart försvinner resten av pengarna?
— Arbetsgivaravgifter, försäkring, sociala kostnader (ca 35%),  samt Ålands Näringsliv

Vem kommer att tjäna mest på den här affären?
— Den företagaren som får en praktikant och praktikanten som får en sysselsättning 

Varför använder ni er inte av myndigheten AMS, som har budgetmedel för att förmedla arbetsplatser?
— För att de har över 2000 permitterade, arbetslösa, arbetssökande samt högskolepraktikanter och studerande som de jobbar med och vi ville inte lägga mer börda på dem. 

Har tjänsten upphandlats av landskapsregeringen?
— Nej vi köper tjänsten av Ålands Näringsliv som matchar, marknadsför och har kontakter med de flesta företag på Åland redan och det var ont om tid. Sommaren börjar på måndag.

Varför valde ni ACT Consulting? Hur mycket kommer de att få i ersättning?
— De valdes av Ålands Näringsliv. Det får du fråga Ålands Näringsliv.

Kommer inte alla företagare att anställa sina egna ungar på låtsas och stoppa €1000 i fickan?
— Det tror jag inte. Eftersom jag tror gott om företagare på Åland som betalar skatt och jag tror även gott om våra ungdomar samt att de flesta människor vill göra rätt för sig.

Varför ska de ungdomar som har riktiga sommarjobb betala skatt som sedan går till att betala löner för praktikanterna?
— För att alla vinner på att så många ungdomar som möjligt får jobb/praktik på sommaren. 

Varför ger ni inte samma summa i bidrag också till de ungdomar som skaffar riktiga sommarjobb, som ett plus på lönen?
— Vi vill hjälpa dem som inte har ett jobb att få ett. Samt ge företagare som har det tufft en extra resurs. De som redan ordnat ett önskar jag all lycka och hoppas att de trivs och om de behöver hjälp i framtiden så vill jag att samhället skall finnas där för dem också. 

Hur intimt kan samarbetet mellan landskapsregeringen och en lobbyorganisation som Ålands Näringsliv bli före det räknas som korruption?
— Det som är bra för Ålands Näringsliv är bra för Åland och jag ser inga som helst problem med att göra allt jag kan för att fortsätta i den stilen. 

Om det är en smart idé att göra så här för 200 ungdomar, varför gör ni inte samma upplägg för alla utan jobb i sommar?
— Vi börjar såhär så får vi se hur utfallet blir. Jag är övertygad om att det är välspenderade skattemedel. 

Har beslutet om den här åtgärden fattats formellt ännu?
— Nej. Men det är förankrat i regeringen och regeringspartierna.

De företagare som inte skäms för att låta andra betala för deras arbetskraft kan anmäla sitt intresse av praktikanter via Ålands Näringslivs hemsida.