Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen slår ett slag för friheten – protesterar mot strängare restriktioner från Finland

I en tid då de flesta västerländska makthavare i rask takt avvecklar alla rättigheter hos sina allt mer apatiska och nedtryckta medborgare överraskar landskapsregeringen med att slå ett slag för friheten. I ett brev till den finska vänsterregeringen skriver lantråd Veronica Thörnroos (C), med understöd av sina ministrar, att LR motsätter sig förslaget på en ny smittskyddslag.

Den nya lagen kommer med ännu mer omfattande restriktioner och tvångsmedel mot medborgarna – ända fram till 2022, men landskapsregeringen protesterar:

”Inget empiriskt underlag lämnas för att ändrad lagstiftning skulle minska smittspridning jämfört med nu gällande eller ändrade rekommendationer, anvisningar och egna beslut som fattats av berörda aktörer. Forskningsrönen som redovisas handlar om effekter på smittspridning av hygienåtgärder och fysiskt avstånd men inte om värdet av tvingande åtgärder eller förbud för att åstadkomma detta.”

Landskapsregeringen ifrågasätter också ifall myndigheterna över huvud taget har kompetensen som krävs för att reglera olika verksamheter. Thörnroos skriver att restriktionerna kan innebära stor skada och tveksam nytta.

”Om lagen revideras på det föreslagna sättet finns risk att akuta kraftfulla smittskyddsåtgärder på samhällsnivå kommer leda till en oproportionerligt stor risk för ett långsiktigt hot mot hälsa och liv. Därtill ökar lagförslaget avsevärt myndigheternas byråkrati.”

I sin iver att så fort som möjligt avveckla finländarnas rättigheter har regeringen Sanna Marin gjort en stor mängd slarvfel i sitt lagförslag och blandat ihop sina olika paragrafer, något som landskapsregeringen rättar i sitt svar.

”Då bestämmelserna innebär en inskränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna samt näringsfriheten i 18 § grundlagen och då behovet av bestämmelserna speciellt nu efter den inledda omfattande vaccineringen mot sjukdomen covid-19 är begränsade finns inget skäl att förlänga bestämmelsernas giltighetstid till den 31 december 2021”, fortsätter Thörnroos.

Landskapsregeringen skriver att den nya smittskyddslagen inte bör gälla på Åland, till de delar som faller inom åländsk behörighet.

Ett svar på ”Landskapsregeringen slår ett slag för friheten – protesterar mot strängare restriktioner från Finland”

Det är en jättesvår tid, En tid som aldrig har funnits förut. Jag tycker att regeringen , vår landråd gör en fantastiskt jobb! Vi ser ju hur det är i andra länder med alla restriktioner som inte hjälpa mot infektioner. En infektion betyder inte att man är sjuk, blir sjuk eller smittar andra. 99,9% blir frisk av sig själva… Därför behöver man inte förstöra näringslivet. Så som i Tyskland där kineser köpar billigt firmor och affärer.

Stängt för kommentering.