Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen vill använda casinovinster och ta ut enorma banklån för att tackla budgetunderskott på €85 miljoner

Casinopengar blir nu den drivande motorn i den offentliga åländska ekonomin. På en presskonferens idag presenterade landskapsregeringen och finansminister Torbjörn Eliasson (C) grunddragen i sin nya tilläggsbudget, som ska behandlas av lagtinget i september.

Den ekonomiska krisen som västerländska makthavare orsakat med sina åtgärder för att försöka hindra den kinesiska smittan Covid-19 har nu resluterat i att över 1600 ålänningar går arbetslösa.

– Vi tror också – med de indikationer som finns – att antalet kommer att öka, sade lantråd Veronica Thörnroos (C) när hon inledde presskonferensen.

Thörnroos betonade vikten med sysselsättningsfrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv, men också för den mentala hälsan hos ålänningarna.

 

Hade räknat med värre underskott

Totalt räknar LR med att skatteintäkterna sjunker med €33,5 miljoner för 2020 på grund av den ekonomiska krisen i landet. Därtill har de uppsvällda kostnaderna inom LR gett ett underskott som sammanlagt ger ett minus på €85 miljoner för 2020 – eller närmare €3000 back per man, kvinna och barn på Åland.

Finansminister Eliasson menade att detta ändå var lindrigare än vad han räknat med:

– Vårt värsta scenario har inte förverkligats, det har gått lite bättre än vi trodde.

För att täcka det stora underskottet kommer LR att föra in hasardpengar från casinobolaget PAF i budgeten – totalt €37,5 miljoner. Enligt Eliasson har LR under året beslutat om inbesparingar på knappt €1,7 miljoner för alla verksamheter förutom för AMS, Ålands Hälso- och Sjukvård, samt polisen. Dessutom har det låga oljepriset gjort bunkerkostnaderna för sjötrafiken €1 miljon lägre. Lägre subventioner till Stockholmsflyget har också sparat LR €750 000.

– Vi är inte ensamma om att ha de här problemen – de är faktiskt globala – och alla kämpar precis på samma sätt som vi, hävdade Eliasson när han presenterade några nyckelsiffror till budgeten.

 

 

Tar ut tre gånger större lån än vad som behövs för att ha €20 miljoner som ligger

Landskapsregeringen ska nu upprätta en kreditlinje för att låna upp till €60 miljoner euro – motsvarande att skuldsätta alla åländska män, kvinnor och barn med €2000 ifall hela summan tas i lån.

– Jag pratade redan i mars om 80 – 100 miljoner i underskott och det här kommer tyvärr att ske, sade Eliasson.

Just nu har LR €60 miljoner i kassan för att klara sin likviditet, men de stora underskotten riskerar att äta upp hela kassan. Enligt Eliasson kommer landskapsregeringens utgifter för resten av 2020 att vara €80 miljoner, vilket skulle äta upp hela kassan och mycket mer därtill.

– Vi står inför hotet att vi måste låna pengar.

Genom ett märkligt upplägg berättade Eliasson hur landskapsregeringen vill låna €60 miljoner före mars 2021. Först ger underskottet ett minus på €20 miljoner som LR vill låna för att täcka. Dessutom vill LR låna ytterligare €10 miljoner för att täcka sina utgifter för 2021 för en period i början av året före skatterna kommer in i en ”klumpsumma”. Förutom dessa lån detaljerade Eliasson hur LR vill låna ytterligare €10 miljoner för att täcka ”oförutsedda utgifter” under hösten 2020, och sedan också låna ännu €20 miljoner extra utan närmare förklaring än att LR vill ha €20 miljoner extra i kassan.

 

Skrupelfria företagare får gratisjobbare genom lönesubventioner

Näringsminister Fredrik Karlström (M) berättade att LR tänker införa kraftiga lönesubventioner på upp till 75% till företag som återanställer tidigare permitterade personer, till en uppskattad kostnad på €20 000 per person för skattebetalarna.

– Jag hoppas att det handlar om flera hundratals människor som flyttas från en situation i permittering eller arbetslöshet och får komma tillbaka och bli en del i samhället igen.

En person ska ha varit inskriven som arbetslös hos AMS i minst tre månader för att arbetsgivaren ska få subventionerna och kunna utnyttja förmånen med nästan gratis arbetskraft. Karlström talade om förhoppningar under 2021 för den åländska ekonomin, som han menade att skulle gynnas av att LR firar Ålands 100 år som självstyrande region i Finland.

 

”Man ska inte bara övervintra och gå i ide”

Landskapsregeringen kommer också att betala månadslöner på €1400 per person under ett halvårs tid till de som är arbetslösa och vill försöka vara egenföretagare på skattebetalarnas bekostnad.

– Det är människor som kanske inte tidigare sett vikten av att starta eget, för att man har haft det ganska okej ändå. För dessa människor som har en företagsdröm man funderar på öppnar det upp ett fönster från första november till sista juni, där man kan erhålla €1400 per månad för att satsa på sin idé.

– Landskapsregeringen vill sporra och uppmuntra till att man aktivt gör någonting under de här sex månaderna som är framför oss till nästa sommar och att man inte bara övervintrar och går i ide.

– Det här är en möjlighet som öppnas upp just nu. Vi har inte alla svar på alla frågor om hur det här kommer att slå ut, det är någonting vi kommer att kunna se efteråt ifall det var väldigt rätt eller väldigt fel.

 

Donald Trump fick sina fiskar varma i märkligt utspel

På frågan om hur LR ska öka produktiviteten bland sina över 1600 anställda, svarade finansminister Eliasson att de ska satsa på IT, men utvecklade inte sitt resonemang och berättade inte heller något annat om hur produktiviteten skulle ökas.

Lantråd Veronica Thörnroos avslutade sin närvaro på presskonferensen med att charma deltagande vänsterjournalister genom att rikta sin ilska mot Förenta Staternas president:

– Det här är ingen Trump-regering! Det här är en regering som ser till, säkert och tryggt att vi har finanser så att alla som verkar och jobbar ska ha möjlighet att få sin lön. Det ska aldrig finnas något tvivel om det.

Stillbild från presskonferensen, Thörnroos till vänster, Eliasson i mitten, Karlström till höger