Landskapsregeringen vill att restaurangstöden räknas annorlunda än hur riksregeringen vill

Landskapsregeringen vill att den finska statens stöd till restauranger som drabbats ekonomiskt av undantagstillståndet ska beräknas enligt jämförelser med förra årets försäljning och inte enligt jämförelse med vintermånaderna, såsom Finlands regering vill.

– Turismen är Ålands basindustri och utgör 18,4 procent av BNP och står för 25,2 procent av den privata sysselsättningen på Åland. Passagerarsjöfarten är den viktigaste delen i turismen och med stängda gränser till och från Finland samt stängda restauranger slår det mycket hårt mot den åländska ekonomin. Indirekt drabbas även många landbaserade företag vilket sammantaget gör att landskapregeringen är mycket oroad inför framtiden, skriver näringsminister Fredrik Karlström (M) i sitt utlåtande till den finska regeringens proposition.

Minister Karlström konstaterar också att arbetslösheten nu är nästan 13% på Åland och 18% för unga under 25 år, samt att prognosen är att den åländska ekonomins omsättning ska krympa med hela 11,7% för 2020.

Ålands Nyheter har tidigare rapporterat om hur regeringen Sanna Marins nuvarande förslag är utformat för att särskilt missgynna de restauranger som har sin säsong på sommaren, eftersom den minskade försäljningen ska jämföras med januari och februari, då de flesta åländska restauranger har stängt eller väldigt låg omsättning.

Karlström berömmer ändå riksregeringens proposition i den mån att den ger incitament för restaurangerna att återanställa.

På bilden: Fredrik Karlström, foto: lagtinget