Landskapsregeringen vill erbjuda utländska soldater rehabilitering på Åland

barnsoldat

I ett yttrande till republikens president Sauli Niinistö skriver lantråd Veronica Thörnroos (C) att landskapsregeringen anser att Förenta Nationernas barnkonvention ska tolkas så att utländska soldater ska ges rätt till fysisk och psykisk rehabilitering på Åland.

Orsaken till skrivelsen är att presidenten begärt synpunkter kring en lag som ska sätta i kraft en konvention om barns rättigheter under väpnade konflikter och rätten för de under 18 att inte tvångsrekryteras till krig. Landskapsregeringen konstaterar att ålänningarna är befriade från värnplikt, men att det ändå enligt dem finns delar av lagförslaget som faller under åländsk jurisdiktion, nämligen att välkomna utländska tidigare barnsoldater till Åland och erbjuda dem rehabilitering.

”För Ålands del kan det handla om situationer där personer återvänder från väpnade konflikter utanför Finland och som kan placeras på Åland och är i behov av tillbörligt bistånd för deras psykiska och fysiska rehabilitering och återanpassning i samhället”, skriver landskapsregeringen i sitt yttrande och fortsätter:

”Landskapsregeringen understöder innehållet och målsättningen med det fakultativa protokollet, och ska om nödvändigt verka för att ge personer som återvänder från väpnade konflikter all den hjälp och det stöd som behövs för deras fysiska och psykiska rehabilitering samt återanpassning i samhället.”

Nu blir det upp till Ålands lagting att avgöra om de håller med regeringen i den frågan.