Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen vill gå med i UNESCO

Globalistiska perspektiv på Åland ger globala åtaganden. Nu skriver landskapsregeringen till finska Utrikesministeriet att de vill gå med i UNESCO, i ett brev undertecknat av lantråd Veronica Thörnroos (C) och utbildningsminister Annika Hambrudd (C).

UNESCO är Förenta Nationernas organisation för utbildning, kultur och vetenskap – kanske mest känd för att upprätthålla en alltjämt svällande lista över ”världsarv” och för att hitta på olika högtider, såsom ”världsradiodagen”, ”internationella kvinnodagen”, ”internationella eliminera rasism-dagen”, ”vattendagen”, ”världs-copyright-dagen”, ”internationella jazz-dagen”, ”afrikanska världsarvsdagen”, ”världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling”, ”världsmiljö-dagen”, ”internationella dagen för att bevara mangrove-träsk”, ”internationella dagen för att minnas slavhandeln och dess avskaffande”, ”internationella fredsdagen”, ”internationella dagen för att avskaffa brott mot journalister”, ”världsdagen för det romska språket”, ”internationella dagen för tolerans”, ”internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket”, ”världs-AIDS-dagen”, ”internationella invandrardagen” och ”världs-arabiska dagen”.

Orsaken till att landskapsregeringen vill gå med är för att man anser sig ha lagstiftningsbehörighet inom områden där UNESCO verkar. Man gör inte anspråk på en fullvärdig medlemsplats, utan begär att bli en associerad medlem, som bland annat ger rätt att vara med och lyssna utan att få rösta när saker diskuteras, rätt att lägga fram förslag och rätt till material och publikationer från UNESCO.

Minister Hambrudd säger till Ålands Nyheter att Kulturbyrån har räknat på saken och att det skulle kosta runt €1000 per år att vara med i UNESCO och att deltagandet i årsmöten för de nordiska medlemmarna och i generalförsamlingen i Paris inte nödvändigtvis behöver bli dyra:

– Enligt dagens utveckling kring digitala möten så kan den åländska arbetsgruppen delta digitalt. Om vi blir godkända att vi får associerat medlemskap kommer inte arbetsuppgifterna att utökas som kräver ytterligare personal inom förvaltningen.

Landskapsregeringen påminner Utrikesministeriet i sitt brev att självstyrda Färöarna redan fått bli associerad medlem i UNESCO.

På bilden: Den franska socialisten Audrey Azoulay (till höger) är generaldirektör för UNESCO.