Landskapsregeringen vill införa skatt på luft

Landskapsregeringens ovilja att bromsa det vårdslösa spenderandet med de åländska skattebetalarnas pengar har resulterat i att det offentliga Åland går back tiotals miljoner euro om året. Men nu har en geniplan kläckts av ministrarna: Skatt på luft.

Utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) har skridit till verket och första steget är att omedelbart anlita konsulterna på KPMG för €37 000 för att göra en utredning av hur mycket pengar politikerna kan tillförskansa sig genom skatt och avgifter på luft.