Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen vill ta bort hälften av vårdplatserna för äldre på Åland

Socialminister Wille Valve (M) behandlade idag de svar han fått av kommunerna efter att han och landskapsregeringen i mars begärde att de skulle svara på hur de tänkte tillmötesgå landskapsregeringens nya krav på att ”utveckla” äldrevården genom att se till att minst 90% av 75 år fyllda ska bo hemma istället för på äldreboenden. Detta krav avser regeringen att göra till lag på Åland i och med sin kommunreform.

Orsaken till att fler ska bo hemma är enligt Valve ”en ökande finansieringsproblematik” i takt med att befolkningen åldras.

 

56 av 68 platser ska bort i skärgården
Äldre i skärgårdskommunerna drabbas värst av regeringens krav. I Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Föglö kräver regeringen att 56 av nuvarande 68 vårdplatser tas bort. I Geta, Sund, Saltvik och Vårdö ryker 52 av 106 vårdplatser om socialministerns krav går igenom.

I Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland kräver regeringen att 54 av 108 vårdplatser tas bort. Hammarlands kommun har skarpt motsatt sig regeringens krav och istället skrivit ett brev till minister Valve, där de bad honom komma till kommunens förläggning och peka ut vilka människor han vill kasta ut.

 

Hälften av vårdplatserna ryker på Åland
I Mariehamn vill regeringen att 57 av 150 vårdplatser för äldre tas bort. Totalt ska  204 av dagens 424 vårdplatser på Åland för äldre än 75 bort enligt regeringens och minister Valves krav.

Orsaken till att landskapsregeringen är så angelägen att kasta ut åländska gamla ur kommunernas äldreboenden framgår i slutsatserna minister Valve drar i sin enskilda föredragning:

”Flera av de förmåner bl.a. äldre har rätt till inom ramen för socialförsäkringssystemet är knutna till öppenvård, dvs. man går miste om dessa vid institutionsvård. Till dessa hör bostadsbidrag för pensionstagare, sjukvårdskostnader (omfattar även kostnader för läkemedel) och krävande medicinsk rehabilitering”, skriver ministern.

 

Vill att äldre ”belastar” finska staten istället
Alla förmåner som ministern räknar upp och fler därtill ingår för de äldre inom institutionsvården. Skillnaden är att landskapet och kommunerna betalar för detta, till skillnad från ifall de äldre bor hemma, då de istället måste söka ersättning från staten för sina kostnader.

Ministern fortsätter: ”I den utsträckning kommunerna inte tillhandahåller öppenvårdstjänster i tillräcklig utsträckning och där detta leder till att äldre placeras i institutionsvård i förtid innebär detta att den äldre går miste om statliga ersättningar man annars varit berättigad till och till att klienterna, skattebetalarna, kommunerna och landskapet istället för staten belastas med dessa kostnader.”

Vad Valve menar med ”i förtid” framkommer inte. Att statens inkomster helt och hållet kommer från skattebetalarna tycks ha gått ministern förbi i hans resonemang.

Enskild föredragning med Wille Valve