Lantrådet Sjögren får €7200 för representation

Landskapsregeringen beslöt idag att lantråd Katrin Sjögren (L) ska tilldelas €7200 av skattebetalarnas pengar per år för sin representation. Pengarna är för vissa av lantrådets resor, privat mottagning av gäster samt representativa kläder. Beloppet är det...