Kategorier
Nyheter

Lappo Ungdomsförening fick €12 000 i bidrag

Byråchef Sölve Högman på landskapets Näringsavdelning beviljade ett bidrag på knappt €12 000 av skattebetalarnas pengar till Lappo Ungdomsförening, som drivs av kommunpolitikern Mathilda Öström.

Stödet är ett så kallat ”Leader”-bidrag som finansieras gemensamt av landskapet och EU. Föreningen ska enligt sitt bidragskrav använda pengarna till att ”öka Lappos attraktionskraft”.

Tjänstemannabeslut 9.10.2018