Kategorier
Nyheter

Lemlands politiker säger att kommunen inte har €1000 för att stödja jobb för unga nordbor

När vissa frågor behandlas finns tyvärr inga pengar hur gärna man än skulle vilja hjälpa och när andra frågor behandlas är Åland ett av de rikaste välfärdssamhällena i världen. Känns metoden igen?

Lemlands kommunstyrelse ger avslag till Föreningen Nordens ansökan om att få ett bidrag på 50 cent per kommuninvånare för sin verksamhet under 2022.

När ärendet behandlades härom dagen beslöt en enhällig kommunstyrelse att det var allt för mycket pengar begärt, efter att kommundirektör Julia Lindfors räknat ut att det skulle bli drygt €1000 på ett år.

Föreningen Norden ordnar genom sitt program ”Nordjobb” ett utbyte för nordiska ungdomar som vill komma och jobba och lära känna ett annat nordiskt land under en period. Bland annat kommer många sommarjobbare från Finland, Danmark och andra länder till Åland via programmet. För politikerna i Lemland väckte begäran om bidrag en viss avsmak:

”Kommunstyrelsen beslutar att inte betala ut något verksamhetsunderstöd till Föreningen Norden på Åland r.f. för år 2022. Beslutet motiveras med kommunens ekonomiska situation som helhet”, står det att läsa i kommunstyrelsens protokoll.

Men under kommunstyrelsens förra möte i augusti var det annat ljud i skällan:

”Kommunstyrelsen i Lemland noterar den akuta humanitära krisen i Afghanistan och det brådskande behovet av flyktingmottagande på Åland. Kommunstyrelsen är positivt inställd till att ta emot kvotflyktingar, men ser att organiseringen av det integrationsfrämjande arbetet måste ordnas gemensamt för de åländska kommunerna.”