Kategorier
Nyheter

Lemlänning var utan telefon i 12 dygn efter nyårsstormen

En kommuninvånare i Lemland blev utan telefon i nästan två veckor efter den förödande nyårsstormen. Personen hade inte kunnat ta kontakt under perioden, enligt ett protokollutdrag som Äldrerådet i Lemland lämnat in till kommunstyrelsen. Äldrerådet föreslår att kommunen ser över sina rutiner inför framtida liknande oväder.

Kommunstyrelsen i Lemland anser dock inte att telefonitjänster hör till kommunens ansvarsområde, och på förslag av kommundirektör Mikael Smeds beslöt kommunstyrelsen i måndags att ge Socialnämnden i uppdrag att be Äldrerådet sluta besvära kommunstyrelsen med dylikt.

Foto: Daniel Spase