Kategorier
Nyheter

Likgiltiga föräldrar lät sina barn utsättas för sexförbrytare i Hammarland

Pedofiler har obehindrat kunnat samtala med unga barn på Åland och även spåra barnens exakta geografiska position tack vare att likgiltiga föräldrar exponerat sina barn genom att låta dem ha och använda smarttelefoner utan begränsningar eller säkerhetsåtgärder.

Via GPS i programmet Snapchat kunde en ung man spåra den exakta positionen på två flickor, 11 och 12 år gamla, som befann sig på en åker i Hammarland, där han trakasserade dem och hotade dem med en låtsaskniv, efter att han under flera månaders tid skickat sexinviter och försökt få nakenbilder av barnen.

 

DOKUMENT

Ålands tingsrätt: Ärende R 18/243

Ville ha barnpornografiska bilder och stämma träff för oralsex
Tingsrätten behandlade i mitten av februari ett åtal mot Davis Stumbins för försök till sexuellt utnyttjande av två barn samt två fall av olaga hot. Enligt åklagaren hade han under hösten 2017 försökt få en 11 år gammal flicka att skicka bilder på sina bröst och sin rumpa genom att upprepade gånger skriva till henne på sociala medier. Via chatprogram hade han också flera gånger bett henne träffa honom för oralsex. Flickan hade varken skickat några bilder eller gått med på att träffa Stumbins.

Under samma period hade han enligt åklagaren också försökt få en 12 år gammal flicka att skicka bilder på sina bröst och sin rumpa samt i ett telefonsamtal föreslagit till flickan att de skulle ha samlag. Även hon hade vägrat gå med på förslagen.

 

Skickade knivhot via Snapchat
Enligt åklagaren hade Stumbins sökt upp de två flickorna på en åker i Hammarland och riktat en så kallad ”butterfly”-kniv eller en replika av en sådan kniv mot flickorna samt dragit den längs armen på den ena flickan. Senare under samma dygn hade Stumbins enligt åklagaren skickat en video till den yngre flickan där han drar med en knivsegg över sin strupe och kallar flickan en h**a.

Tre vittnen hade kallats till tingsrättsförhandlingen.

 

Nekade till alla anklagelser
Stumbins bestred anklagelserna om att han försökt få flickorna att skicka nakenbilder till honom. Han bestred att han skulle ha föreslagit oralsex för den ena flickan och menade att ett meddelande med emoji-symboler blivit misstolkat. Han bestred att han skulle ha föreslagit samlag för den andra flickan. Stumbins bestred också anklagelserna om olaga hot och presenterade bevis på att kniven i fråga endast varit en leksakskniv. Stumbins nekade till att han riktat kniven mot någon av flickorna eller skickat någon video till den ena flickan senare. Stumbins medgav att han skickat bilder till flickan, men att avsikten inte varit att hota.

 

Insisterade på att få komma hem till barnen
I förhör hade 11-åringen berättat att Stumbins sagt att han ville vara i sängen med henne, skickat emoji-symboler som antydde på oralsex samt uppmanat henne att suga hans könsorgan. Vidare hade han enligt flickan bett henne skicka bilder på sina bröst och sin rumpa och vid ett senare tillfälle insisterat på att få sådana bilder. Flickan hade inte skickat några bilder åt Stumbins. I ett senare polisförhör berättade flickan att det till en början varit roligt att samtala med Stumbins, men att hon kanske överreagerat. Hon sade att hon bara ville berätta om det för någon utan att någon blir arg eller att det blir så allvarligt.

12-åringen hade i förhör berättat att Stumbins sagt till henne att han ska komma hem till henne och ha samlag med henne. Både i textmeddelande och i telefonsamtal. Enligt henne hade han insisterat ett dussintal gånger och dessutom försökt få henne att låta han och hans vänner komma hem till henne på besök. Något som flickan vägrat. Flickan berättade också att han vid ett tillfälle bett henne skicka bilder på sina bröst och sin rumpa.

 

Emoji-symboler fick tolkas av tingsrätten
Stumbins erkände att han skickat emoji-bilder med en tunga och vattendroppar (??), men sade att detta var en kommentar om vädret utan sexuellt syfte. Enligt honom hade den 12-åriga flickan skickat en vänförfrågan till honom på sociala medier efter att de träffats en gång på en cykeltur.

Ett vittne sade i tingsrätten att Stumbins berättat att han frågat 12-åringen om bilder, men inte på vad. Vittnet hade själv dragit slutsatsen att det rörde sig om nakenbilder.

Åklagaren presenterade material som han hittat på internet, där det fastställs att bilden av en tunga med vattendroppar i allmänhet syftar till oralsex.

En närstående till Stumbins var kallad att vittna. Hon berättade att hon diskuterat rättegången med 11-åringen och försvaret presenterade som bevis textmeddelanden till vittnet där en person skriver att hon ljugit för polisen. Enligt vittnet var denna person 11-åringen.

I tilläggsförhör hade 11-åringen sagt att hon inte kände igen de meddelandena och att hon inte hade skrivit dem. Enligt flickan hade hon endast diskuterat rättegången personligen med vittnet.

 

Vittne troddes inte av rätten
Tingsrätten menade att de två flickornas berättelser varit trovärdigare än Stumbins och försvarets vittne, trots att tingsrätten också ansåg att 11-åringen varit väldigt vag och svävande i sina svar under polisförhören. Enligt tingsrätten kunde textmeddelandena som försvaret presenterade inte tillmätas någon större betydelse, då vittnet är en närstående till Stumbins.

Stumbins var vid tidpunkten för brotten 15 år, vilket är under gränsen för att också han själv skulle betraktas som ett barn i fråga om sexuella relationer. Tingsrätten konstaterade att även om Stumbins själv varit inom skyddsåldern var han så pass mycket äldre än flickorna att de var i behov av skydd mot honom. Tingsrätten fann det styrkt utom rimligt tvivel att Stumbins gjort sig skyldig till försök till sexuellt utnyttjande av barn.

 

Använde Snapchat för att spåra sina offer
Händelsen på åkern i Hammarland hade skett i närheten av den ena flickans bostad. Stumbins berättade att han via kartan i programmet Snapchat kunde spåra flickorna till åkern. Där hade han tagit den ena flickans telefon och filmat sin omgivning. Sedan tog han fram en låtsaskniv för att imponera, men han kunde inte minnas om flickorna blivit rädda och visste inte om de förstått att kniven inte var riktig. Han hade inte pekat med den mot någon.

11-åringen berättade att Stumbins tagit hennes telefon mot hennes vilja och sedan tagit fram en kniv. Han hade försökt göra hål i hennes cykeldäck utan att lyckas, men också riktat kniven mot henne från ett avstånd på 10-20 meter. Därefter hade han gått lös med kniven på en höbal.

12-åringen berättade att Stumbins tagit den andra flickans telefon och filmat flickorna. Därefter hade han tagit fram en kniv, som han riktat mot henne. Flickan bad Stumbins sluta och ge tillbaka telefonen. Hon hade varit rädd då hon inte visste om kniven var riktig. Stumbins hade försökt göra hål i 11-åringens cykeldäck utan att lyckas. Enligt 12-åringen hade han också dragit med knivbladet längs hennes tröja, vilket hade skrämt henne. Sedan hade han berättat att kniven inte var vass, för att därefter gå och hugga i en höbal.

I förhör hade Stumbins först nekat till att ha varit i närheten av cyklarna, men senare berättat att han lämnade den tillgripna mobiltelefonen vid cyklarna. Han hade inte knivhuggit någon höbal, utan hålet var där färdigt.

 

Dåligt minne hos vittne
En bekant till Stumbins hade också varit på åkern i Hammarland. Han var kallad att vittna och berättade att kniven i fråga endast var en kopia i plast. Vittnet kom ihåg att Stumbins haft kniven med sig, men kunde inte minnas desto mer om händelsen.

I polisförhör hade samma vittne dock berättat att Stumbins haft kniven framme och lekt med den och att flickorna blivit rädda och backat undan. När tingsrätten påminde vittnet om vad han berättat i förhör medgav han detta, men menade att detta varit vid ett annat tillfälle. Han kunde inte minnas att Stumbins skulle ha riktat kniven mot någon eller dragit med den på någons arm.

 

Knivhot och sexuella skällsord mot 11-åring
Ett annat vittne hade umgåtts med de två flickorna senare samma dag. Den yngre flickan hade fått ett meddelande via Snapchat på sin telefon, som hon visade honom. I meddelandet fanns ett kort videoklipp där en person drog med en kniv längs halsen. Enligt vittnet var det frågan om en butterfly-kniv, och vittnet hade vid tidpunkten uppfattat den som äkta. Programmet Snapchat raderar meddelanden efter att de visats två gånger, så videoklippet hade inte gått att spara för bevis. Enligt bägge flickor hade personen på videoklippet varit Stumbins.

Åklagaren presenterade bevis i form av bilder som Stumbins skickat till 11-åringen. På bilderna lyfter Stumbins en kniv samtidigt som han i bildtexten kallar flickan en h**a. Stumbins medgav till att han skickat bilderna till henne, men menade att han vid tillfället varit berusad och frustrerad och att han då kan skicka lite vad som helst till vem som helst. Han mindes inte att han skulle ha skickat någon video.

 

Hot med leksakskniv var ändå hot
Försvaret hade presenterat Stumbins orderhistorik från ett näthandelsföretag för tingsrätten för att bevisa att kniven han haft på åkern endast varit en leksakskniv. Tingsrätten konstaterade att leksakskniven stämde in på hur flickorna beskrivit kniven de såg på åkern. Tingsrätten konstaterade också att kniven var helt likadan som den som syntes i bilderna Stumbins senare skickat till 11-åringen.

För att en gärning ska kunna räknas som olaga hot behöver ett vapen som används inte vara äkta, så länge den hotade har en grundad anledning att anta att personen kan genomföra hotet. Tingsrätten fann Stumbins skyldig till olaga hot för hans gärningar på åkern samt för de bilder, videoklipp och texter han därefter skickat till den yngre flickan.

 

Straffet mildrades till böter
De två fallen av sexuellt utnyttjande av barn hade stannat på försöksstadiet och begåtts av en ung person. Tingsrätten ansåg också att gärningarna varit rätt så lindriga. De två fallen av olaga hot ansågs av tingsrätten till viss del ha begåtts på grund av ungdomligt oförstånd, av en person som inte insett handlingarnas allvar eller konsekvenser.

Vidare ansåg tingsrätten att det hade gått lång tid mellan gärningarna och åtalet, samt att Stumbins numera ska ha en ”utmärkt” attityd gentemot andra personer. Summa summarum fann tingsrätten att alla dessa omständigheter utgjorde särskilt vägande skäl att utdöma bötesstraff istället för fängelse.

Ålans tingsrätt dömde Davis Stumbins, född 2001, till €360 i böter för två fall av försök till sexuellt utnyttjande av barn som ung förbrytare samt två fall av olaga hot som ung förbrytare. Han ska också ersätta den ena yngre flickan sammanlagt €1600 för hennes lidande och den andra flickan sammanlagt €1500 för hennes lidande. Med hänsyn till Stumbins låga ålder vid gärningstidpunkterna stannade kostnaderna för bevisningen på staten.

Domen har vunnit laga kraft.

Bilden är från Europols kampanj mot sexuellt utnyttjande och sexuell utpressning av barn på internet