Kategorier
Nyheter

Lite andrum: Grundlagsutskottet säger nej till regeringens planer på husarrest för civila

Vänsterregeringen Sanna Marins försök att fängsla den finska civilbefolkningen i bostäderna har stött på motstånd i riksdagens grundlagsutskott, som säger nej till dekretet.

I mars tog statsministerns kansli fram ett förslag till en lag, där staten skulle ges rätt att förbjuda finländare från att vistas utanför sin egen bostad. Polis och även militär skulle sättas in för att gripa människor som rör sig utomhus och förhöra dem om vad de gör ute. Vissa undantag skulle ges för att låta medborgarna inhandla mat för sin överlevnad och transportera sig till sitt arbete för att kunna betala skatter och räntor.

 

Besegrat folk har gett upp

Enligt en enkät som gjordes av företaget Taloustukimus anser en stor majoritet av finländarna att deras rörelsefrihet bör avskaffas. Störst är stödet bland anhängare till Centern, Socialdemokraterna och Vänsterförbundet. Minst är stödet bland anhängare till Sannfinländarna. De medborgare som först skulle fängslas är enligt förslaget de som bor i Helsingfors-regionen och Åbo. Stödet för förslaget är därför minst i de städerna och i andra stora städer, medan glesbygdsbor och invånare i småstäder gärna ser sina landsmän inlåsta.

Grundlagsutskottet säger däremot nej till att beröva människor sin frihet på detta sätt:

”Målen för regeringens förslag kan anses vara mycket tungt vägande och motiverade. Åtgärderna mot rörelsefriheten är dock problematiska ur konstitutionell synvinkel, och förordningen måste utformas på ett annat sätt i detta avseende.”, skriver utskottet i sitt utlåtande.

Grundlagsutskottet leds av tidigare statsminister Antti Rinne (S), som är ordförande och tidigare justitieminister Antti Häkkänen (Saml), som är vice ordförande. Utöver dem sitter 15 andra riksdagsledamöter i utskottet.

 

Strider mot artikel 23 i grundlagen

De ställer sig positiva till regeringens förslag att också tvinga civila att dölja sitt ansikte, men skriver att detta kunde tas i smittskyddslagen istället. Att fängsla folk i deras hem är enligt dem både oproportionerligt och konstitutionsvidrigt:

”Ett totalförbud mot rörelsefriheten är i princip inte proportionerligt och kan inte anses vara nödvändigt i den mening som avses i artikel 23 i grundlagen.”

”Problemet förvärras av att lagförslaget är tvetydigt. Det skulle vara praktiskt taget omöjligt för människor att förutse området med förbjudna och straffbara rörelser. Kommittén anser inte att det är möjligt att avhjälpa denna brist inom ramen för grundlagen.”

Grundlagsutskottet föreslår att regeringen istället siktar in sig på att begränsa vad de anser vara smittkällorna för Covid-19 och räknar där upp privata evenemang, sammankomster, kollektiva boenden och

Tre professorer inom lag och rättvisa gick igår ut i tidningen Helsingin Sanomat för att kritisera Sanna Marins lagförslag och för att kritisera justitiekanslern och statsrådets tjänstemän för att de inte sagt ifrån.

– Konstitutionsutskottets yttrande tvingar oss att allvarligt ifrågasätta effektiviteten i statsrådets kontroll av lagligheten. Särskilt eftersom grundlagsutskottet redan flera gånger tidigare under året har uttryckt anmärkningsvärt hård kritik mot lag- eller förordningsförslag enligt beredskapslagen under corona-krisen, säger Tuomas Ojanen, professor i konstitutionell rätt vid Helsingfors Universitet.

 

”Allt som inte är förbjudet är tillåtet”

Hans kollega vid Åbo Universitet, Janne Salminen, säger att det aldrig någonsin i Finland lagts fram ett lagförslag som skulle ha lika stor inverkan på de grundläggande rättigheterna och mänskliga rättigheterna.

Oppositionspolitikern Wille Rydman (Saml) är medlem i grundlagsutskottet och säger till Svenska Yle att det är ”sorgligt” att regeringen inte lyckats bättre med sin lagstiftning, men att det inte ligger i någons intresse att coronaläget blir värre.

– Observera att utskottet var enigt och att utskottets ordförande Anti Rinne representerar samma parti som statsministern.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström sitter också i grundlagsskottet. På sociala medier förklarar han utförligt varför han och resten av utskottet motsatte sig lagförslaget:

– För det första var lagförslagets uppbyggnad speciellt eftersom man konstaterade att allt var förbjudet – att röra sig utanför hemmet – förutom det som var lagligt (undantag som gav möjligheter att gå till butiken, motionera eller dylikt). I en rättsstat så är utgångspunkten för det mesta den omvända. Allt som inte är förbjudet är tillåtet. Så måste det vara också i denna lag.

– Anledningen till att lagarna har det upplägget är att det annars skulle vara omöjligt för vanliga människor att veta vad som är lagligt eller inte och man riskerar att självkriminalisera människor om man tolkat ett undantag fel – även om straffen, 40 euro, var förhållandevis låga. Man skulle alltså inte tydligt veta på förhand om man bröt mot lagen eller inte.

Länk: Mats Löfströms inlaga i PDF-format

Regeringen har nu dragit tillbaka sitt lagförslag och får försöka hitta på andra planer för att suga livskraften ur Finland.

På bilden: Rinne till vänster, Häkkänen till höger