Kategorier
Nyheter

Liten ökning av inhemska gäster på turistanläggningarna i juli

De turistanläggningar som haft fler finska gäster under juli i år än ifjol har lyckats bra. Nyligen publicerade siffror från Statistikcentralen visar att finländarna inte bokade fler inrikes övernattningar än sommaren 2019, trots att turistföretagarnas förhoppningar varit för hemmasemester. Medan de utländska övernattningarna i Finland sjönk kraftigt på grund av regeringens inreseförbud hölls de inhemska övernattningarna på tidigare års nivå.

Under juli registrerades 51 000 finska övernattningar på de åländska turistanläggningarna, vilket är lite drygt 5% bättre än ifjol. I allmänhet har östra Åland sett ett stort uppsving i turism från de finska gästerna, medan västra Åland har haft en svår säsong.

Totalt utnyttjades 45% av rumskapaciteten på Åland under juli, vilket är sämre än det nationella genomsnittet på 52%. Dessa siffror tyder på en överetablering av inkvarteringsanläggningar i landskapet.

Sett till hela det första halvåret hade de åländska anläggningarna endast 22% av sin kapacitet använd, vilket är mycket lägre än det nationella snittet på 40%. Beläggningen var 15% lägre än under samma period ifjol, vilket är en minskning i linje med det nationella snittet.

De utländska övernattningarna på Åland i juli kollapsade med 93% till enbart 6000 gäster. Detta innebar att åländska anläggningar tappade mer än hälften av sina gäster. Tappet i utländska gäster var värre på Åland än någon annanstans i landet.

Sett till hela perioden januari – juli har åländska anläggningar tappat tre femtedelar av sina övernattningar, vilket är avsevärt hårdare än andra regioner och landet som helhet.

Totalt övernattade 60 000 utlänningar och 1 430 000 finländare på finska inkvarteringsanläggningar under juli i år. De allra flesta utländska gäster kom från Norge, följt av Tyskland och Estland. Den norska turismen till Finland är den enda som höll sig stark under juli, medan besökssiffrorna från alla andra länder kollapsat.

April var den absolut sämsta månaden för turismen i Finland, med 90% färre övernattningar.