Kategorier
Nyheter

Lobbyister från motorbranschen försökte skriva om lagen för att tvinga till sig kunder

När man inte kan eller vill skaffa sig kunder på hederligt sätt, är ett smart att ta hjälp av politiker att tvinga undersåtar att köpa ens tjänster. Det vet trafikskolorna på Åland sedan länge och nu har också Ålands Motorklubb förstått hur saker och ting fungerar. Tillsammans med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag lämnade därför in en skrivelse till landskapsregeringen, där de krävde att körkortslagen skulle ändras för att tvinga de som vill ta körkort att också köra halkbana.

Passligt nog råkar Ålands Motorklubb vara i färd med att bygga just en halkbana – något som de redan fått över €450 000 i bidrag för från landskapsregeringen.

Trafikminister Christian Wikström (Obs) verkade inte helt imponerad av den gemensamma skrivelsen från motorklubben, trafikskolorna och försäkringsförsäljarna:

”Ålands landskapsregering anser det inte i nuläget motiverat att i gå in för läroplansjusteringar som skulle innebära ökade kostnader för körkortstagare”

Wikström berättar också att Ålands lagting redan tidigare förfasat sig över kostnadsutvecklingen knuten till körkort. Dessutom framför Wikström att Motorklubben redan idag kan utbilda körkortselever inom säkerhet, bara de skulle bemöda sig med att laga en kursplan och få den godkänd av Motorfordonsbyrån.