LR beviljades EU-miljoner för att hjälpa 150 handikappade ålänningar – hjälpte bara 3

Via Ålands strukturfondsprogram har landskapsregeringen fått ta del av miljonbelopp från Europeiska utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, som är EU-fonder för att öka sysselsättningen, bekämpa fattigdom och hjälpa människor som är utsatta för diskriminering och lider av social utestängning från civilsamhället.

Programmet förvaltas av landskapsregeringens Näringsavdelning under näringsminister Camilla Gunells (S) ledarskap och Ålands Nyheter har tidigare rapporterat om utbrett missbruk med fondernas pengar inom Åland. Bland annat har landskapsregeringen tvingats kräva tillbaka bidragspengar från bankirföreningen Ålands Näringsliv efter att de upprepade gånger fuskat med sina lönekostnader.

Nu har också EU dragit åt sig öronen och kräver svar efter att en samling stora brister uppdagats i hur landskapsregeringen genomfört och redovisat programmet under 2019.

 

Skulle prioritera unga

Europeiska komissionen har i en skrivelse krävt svar av LR på varför endast 26% av deltagarna inom programmet är unga människor under 25 år, när LR själva skrev i sitt program att unga människor skulle vara den absolut viktigaste målgruppen för bidragspengarna.

I sitt svar skriver minister Gunell att det varit så få unga deltagare eftersom arbetslösheten är så låg hos unga, men hon lovade EU att andelen unga inom programmet ska öka från 26% till hela 95% före 2020 är över.

Ännu mer avvek landskapsregeringen från vad som lovats för att hjälpa handikappade. EU frågar i sin skrivelse varför endast 3 personer med funktionshinder deltagit i programmet, trots att landskapsregeringen lovat att 150 personer med funktionshinder skulle få hjälp.

 

Bristande intresse

Gunell skriver i sitt svar att det beror på att intresseorganisationer för funktionshindrade helt enkelt inte varit intresserade av att ansöka om bidragspengar. Hon lovar ändå att 40 personer med funktionshinder ska få hjälp inom befintliga projekt.

Redovisningen som landskapsregeringen lämnat till EU-kommissionen för strukturfondsprogrammet tycks genomgående innehålla slarv – eller fiffel. Bland annat undrar EU varför LR redovisat nollresultat inom vissa investeringar, trots att det funnits två projekt inom kategorin. EU uppmanar LR att förklara varför projekten inte levererat något resultat eller korrigera sin redovisning.

Camilla Gunell svarade att LR ska korrigera de felaktiga siffrorna.

Dessutom undrade EU varför LR redovisat noll operationer inom vissa kategorier, trots att EU-pengar gått till utgifter för dessa. Även här lovade Gunell att skicka in en korrigering.

Slutligen hade EU-kommissionen upptäckt att siffror inte stämde LRs redovisning av  totala bidragsberättigande kostnader i förhållande till de totala bidrag som betalats ut. Enligt Gunell har LR korrigerat detta redan i augusti.

Ålands strukturfondsprogram har en massiv budget på 10 miljoner euro, varav hälften av pengarna kommer från landskapsregeringen och hälften av pengarna från de europeiska fonderna.

På bilden:  Berlaymont-byggnaden, foto: Karen Eliot, Camilla Gunell, foto: landskapsregeringen