Förlängning av corona-stöden till företagen fram till sista maj 2021

Näringsminister Fredrik Karlström (M) har med omedelbar verkan bestämt att de tillfälliga likviditetsstöden – de så kallade ”corona-stöden” – till åländska företag ska förlängas ända fram till sista maj 2021.

Stöden fortsätter att vara utformade för att i första hand gynna de bankirer som är verksamma på Åland. Detta genom att LR använder skattebetalarnas pengar för att gå i borgen för de banklån som krisdrabbade föredrag lyfter och dessutom sponsrar med 20% av lånesumman i form av bidrag. Hittills har corona-pandemin resulterat i rekordvinster för åländska bankirer – samtidigt som arbetslösheten är den högsta någonsin, ekonomin krymper med en femtedel, och många företag tvingats in i ett bidragsberoende.

De företag som lyfter corona-stöd har fram till sista december nästa år för att rapportera hur de använt pengarna.