LR ger med sig och lämnar ut namnen på markägare som fick pengar av Alfons Röblom

Landskapsregeringen ger med sig och lämnar ut namnen på de markägare som fick €30 000 av skattebetalarnas pengar från utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) för att låta sin mark i Eckerö bli naturskyddsområde. Ålands Nyheter har under hösten insisterat på att köpesumman och namnuppgifterna är offentliga uppgifter – då det varit helt frivilligt för markägarna att göra affärer med ett samfund som omfattas av offentlighetslagen.

Mottagarna är Henrik och Beatrice Lundén, som fick pengarna i form av en engångsersättning. De äger fortfarande marken och behöver inte göra någonting i utbyte mot pengarna.

Enligt offentlighetslagen måste landskapsregeringen och andra myndigheter vara öppna med de affärer de gör och vilka som får ta del av skattebetalarnas pengar. En lag som landskapsregeringen på senare tid mer och mer försöker kringgå.