Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen pressas av bankirer att låna istället för att ha egna pengar på kontot

Efter att ha gjort en deal med bankirer från tre olika kreditinstitut har landskapsregeringen bestämt sig för att de kan minska andelen likvida medel de har på kontot. Tidigare har LR haft som regel att de vill ha över €20 miljoner på sina konton vid varje givet tillfälle, för att alltid ha tillräckligt med pengar när stora utgifter kommer i klump, såsom till exempel löneutbetalningar till offentligt anställda.

Med den nya dealen lovar istället bankirerna att de på kort frist kan låna ut de pengar som behövs – med ränta. För att göra en sådan deal mer attraktiv pressas också LR med minusränta på sina egna likvida medel – det vill säga att de måste betala ränta till bankirerna istället för tvärtom för pengar de har på kontot.

”Landskapsregeringen har i början av år 2021 ingått avtal med tre kreditinstitut om emission av kommuncertifikat. Tillgång till kortfristig finansiering med några dagars varsel medför att landskapsregeringen bedömer att det är möjligt att sänka de likvida medlen under 20 miljoner euro. Även det faktum att det finns banker i dagens läge som ger minusränta på större kontosaldon bidrar till att bedömningen att nivån på de likvida medlen med fördel kan sänkas”, skriver finansminister Roger Höglund (C).

Han fortsätter med att det blir sannolikt att LR upptar lån under 2021 och att parlamentet har gett landskapsregeringen en fullmakt att låna upp till €60 000 000.

Höglund skriver att LR under slutet av 2020 lyfte stora summor ur sina tidigare placeringar och att dessa sedan februari är helt länsade. Landskapsregeringen är dock fortfarande skuldfri för tillfället.

”För närvarande är räntan negativ för kommuncertifikat, dvs. landskapsregeringen får betalt för att ta upp kortfristiga lån. Samtidigt råder en allmän syn att räntenivån överlag är på en låg nivå och att långfristiga lån med fast ränta är förmånliga för tillfället”, skriver Höglund.

Foto: Arto Alanenpää, Roger Höglund infälld, foto: Landskapsregeringen