LR ska bygga om gamla färjor istället för att köpa nya

Istället för nya färjor för skärgårdstrafiken tänker landskapsregeringen satsa på att bygga om de gamla. Infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) begär nu in anbud från konsulter för att i framtiden kunna anlita dem till att planera arbetet. Totalt beräknas konsulttjänsterna kosta skattebetalarna runt €175 000.

”Uppdraget som projektör för Ålands landskapsregering omfattar ombyggnadsarbeten på frigående färjors skrov och tillhörande metallkonstruktioner md planering, projektering, design, hållfasthetsberäkningar, ritningar, ta fram arbetsbeskrivningar och svetsbeskrivningar vid av ombyggnader av tonnaget. Även tillhörande vikt och stabilitetsanalyser vid ombyggnader ingår i uppdraget. Konstruktionerna ska uppfylla av klass och myndigheter ställda krav”, skriver Transportbyrån i sin anbudsbegäran.

Orsaken är att nya färjfästen som planeras ska använda en annan princip vid hur krafterna från fartyget vid angöring tas upp, och att detta även föranleder omkonstruktioner av fartygen.