Kategorier
Nyheter

LR skickar tiggarbrev till Finland: Kräver andel i plundringsbyte på 550 miljarder euro

Alla ministrar var församlade när landskapsregeringen ledd av lantråd Veronica Thörnroos (C) författade ett tiggarbrev till Finlands regering, där de kräver att få ta del av de 550 miljarder euro som plundrats från de europeiska folken till EUs ”facilitet för återhämtning och resiliens”.

Genom att utnyttja den ekonomiska krisen till följd av det kinesiska viruset Covid-19 avser europeiska makthavare att införa mer planekonomi. LR påminner i brevet till Finland att det är viktigt att de också får ta del av pengarna.

– Medlen är avsedda för sådana ändamål där landskapet har lagstiftningsbehörighet och därför ska en del av Finlands andel tillfalla Åland, skriver lantråd Thörnroos i brevet och fortsätter:

– För landskapsregeringen är det självklart att Åland ska erhålla sin del av de finansieringsinstrument som skapas i EU.

LR kräver att de ska få en högre kompensation av EUs bidragspengar än resten av Finland, med hänvisning till att Åland ska ha drabbats hårdare än resten av landet, samt att Ålands landskapsregering ska få ett helt eget kapitel i Finlands ”plan för återhämtning och resiliens”.

På bilden: Veronica Thörnroos, foto: landskapsregeringen