M/S Viggen dockas för €200 000

DOKUMENT Beslut: ÅLR 2019/750 Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt att anlita Åbo Reparationsvarv för att docka skärgårdsfärjan M/S Viggen. Skattebetalarna får äran att betala €194 000 för dockningen och reparationsarbeten. Enligt tillverkaren av färjans propeller...