Kategorier
Nyheter

Maffia-metoder används av åländska politiker för att skaffa monopol på sophämtning

Den korruption som genomsyrat det åländska samhället under 2000-talet har nu utvecklats till att ta sig uttryck analoga till organiserad brottslighet. Dokument som Ålands Nyheter tagit del av visar hur avfallsföretaget Mise under ledning av centerpartisten Anna Holmström använder sig av oviliga metoder för att försöka stoppa sina konkurrenter.

I ett brev som skickats till en privat näringsidkare kräver Mises styrelse och verksamhetsledare Sofie Dahlsten att företagaren lägger ner sin verksamhet inom ”deras” territorium och hotar både med polisanmälan, anmälan till andra myndigheter och anmälan till landskapsregeringen.

Mise inrättades av socialistiska politiker inom åländska kommuner som ett planekonomiskt projekt inom avfallshantering och soptömning. Affärsmodellen går ut på att tvinga åländska kommuninvånare att anlita företaget. Verksamheten har som väntat präglats av ineffektivitet, höga kostnader och väldigt missnöjda kunder.

Många privatpersoner har valt att fortsätta anlita andra entreprenörer, men nu försöker Mise alltså stoppa dessa entreprenörer med hotfulla brev.

”Det har kommit till förvaltningens kännedom att en entreprenör fortsätter tömma i Mise kommunerna trots att entreprenören ej vunnit entreprenaden för fastighetsnära avfallstransport”, skriver styrelsen i ett protokoll från ett möte tidigare i år.

Protokollet fortsätter:

”Förvaltningen har gett entreprenören flera chanser att sluta med sitt agerande men trots uppmaningar fortsätter entreprenören tömma i Mise kommuner.”

 

Hävdar ensamrätt inom ”sitt” territorium

Mises styrelse hävdar att det skulle vara olagligt att konkurrera med deras företag inom ”deras territorium:

”Utöver att detta är olagligt så får det flera följder när en annan entreprenör agerar på marknaden då det skapar förvirring och irritation hos medborgarna och i slutändan påverkar det arbetsbelastningen för Mises personal samt medför att hushållen får dubbla avgifter då både Mise fakturerar avgifter på basen av den upphandlade entreprenören och ytterligare en avgift från en annan entreprenör.”

Den dubbla faktureringen är dock helt och hållet Mises fel, då den privata näringsidkarens kunder har anlitat det företaget frivilligt, medan Mise tvingats på kommuninvånare av vänsterpolitiker.

”Styrelsen beslutar att uppmana XXX att upphöra med tömningar av avfallskärl från hushåll i Misekommuner och inkomma med svar till varför han bryter mot 36 § i avfallslagen. Om inget svar inkommer inom 14 dagar så kommer Mise anmäla XXX för brott mot avfallslagens 36 § till polisen och övervakande myndigheter, ÅMHM och Landskapsregeringen.”, avslutas ärendet.

Förutom Holmström deltog också Clas Öfverström (M), Anders Karlsson (C), Märtha Österberg, AnnSofi Joelsson och Elias Lindström (L) i beslutet att hota den privata näringsidkaren.

Elias Lindström marknadsför sig som en politiker som ska hålla Åland ”fritt från svågerpolitik och korruption”. På sociala medier skriver han ”Man har försökt lösa problemet tidigare, det här beslutet togs pga att det inte gått att lösa.”

Ålands Nyheter har sökt den drabbade privata entreprenören ifråga, som meddelar att han i detta skede inte vill ställa upp för intervju.