Medborgarinstitutet får €22 000 om året för sex timmars arbete per vecka

Nina Fellman

Kansliminister Nina Fellman (S) beslöt att förlänga ett avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn som ger organisationen rätt att lyfta €22 000 årligen för att ha ett informationskontor öppet under endast 6 timmar per vecka. Informationskontoret riktar sig till utomnordiska invandrare för att hjälpa dem att ”orientera sig på sin nya bosättningsort”.

På bilden: Nina Fellman, foto: landskapsregeringen