Kategorier
Nyheter

Mika Nordberg begär in anbud för att bygga kortrutt för 23,5 miljoner euro

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt i början av maj att begära in anbud för att bygga hamnar, vägar och broar för den planerade ”kortrutten” mellan Föglö och Lumparland. Bygget väntas kosta totalt 23,5 miljoner euro plus moms och omfattas därför av finsk upphandlingslag. Upphandlingen kommer att skötas av Vägnätsbyrån Infrastrukturavdelningen, som leds av byråchef Lennart Nord och anbuden ska vara inlämnade senast 5.8.2019.

De bolag som vill ge anbud måste redan ha gjort minst två brobyggnadsentreprenader, varav åtminstone ett ska ha haft mer än fyra spann över vatten. Bolagen ska också ha byggt en hamn eller en kaj för åtminstone 1 miljon euro, byggt en så kallad ”samverkansbro”, byggt en allmän väg och muddrat både bergsmassor och sediment ner till 6 meters djup.

På bilden: Mika Nordberg, foto: landskapsregeringen