Kategorier
Nyheter

”Miljöpsykologer” får €43 000 för att läxa upp åländska skolbarn

Byråchef Susanne Strand på landskapets Näringsavdelning beviljade ett bidrag på drygt €43 000 av skattebetalarnas penar till föreningen Ekologiska odlarna på Åland i ett så kallat ”Leader”-bidrag.

Pengarna ska föreningen använda till ett projekt de själva kallar ”Klimatsmart ekologisk odling – För alla generationer”. Projektet går bland annat ut på att i samarbete med vänsterföreningarna Emmaus, Arbetarnas Bildningsförbund, Ålands Natur & Miljö samt Medborgarinstitutet anlita så kallade ”miljöpsykologer” för att lära stressade åländska skolbarn om vikten med odling och närhet till naturen. Totalt hävdar föreningen att projektet ska kosta €54 000.