Kategorier
Nyheter

Minister Annette Holmberg-Jansson delade ut €3 360 000 i vinster under casino-extravaganza

Folkhälsan gick ut som segrare och får lyfta över en miljon euro i bidrag efter att socialminister Annette Holmberg-Jansson (M) höll i en casino-extravaganza, där hon delade ut över 3,3 miljoner euro i hasardvinster från casinobolaget PAF.

Bidragsvinsten ska Folkhälsan för sin verksamhet under 2021, som bland annat består av friskvård, lekskolor, ungdomsläger, genetisk rådgivning, simskolor, äldres hälsa, ekonomisk rådgivning och annat. En del av bidragspengarna ska användas för att anställa en ”aktivitetslots” på heltid för att lära äldre hur man använder digitala apparater.

Folkhälsan vill också använda €100 000 av bidraget – som i sin helhet kommer från människors förluster på hasardspel – till att bedriva propagandakampanjer mot hasardspel och mot droger, inklusive alkohol och tobak. Totalt uppger Folkhälsan över 3300 medlemmar på Åland, varav den stora majoriteten är kvinnor.

 

Handikappförbund fick över €650 000

Andra platsen gick till Ålands Handikappförbund, som får €380 000 för sin ordinarie verksamhet. Största delen av förbundets utgifter går till lönekostnaderna på €276 000 per år, medan €140 000 om året går till ”kanslikostnader” och €30 000 för information samt för att anlita advokater till sina medlemmar. Holmberg-Jansson beviljade €380 000 – och öronmärkte €10 000 som måste gå till advokater.

Föreningen krävde också ytterligare €36 000 för att anställa en ”rättighetsutbildare”, som för summan endast tänker arbeta 30%-50% av heltid. Holmberg-Jansson gav €25 000.

Handikappförbundet fick ett bonusbidrag under extravaganzan på €270 000 för sin verksamhet med Fixtjänst, där cirka 35 handikappade personer sätts i arbete. Fixtjänst har en föreståndare, två arbetsledare och en coach anställda, totalt 4,4 personer enligt förbundet.

 

Röda Korset får pengar för att hjälpa invandrare

På tredje plats kom Röda Korset – som slog till med en dubbling under casino-extravaganzan, när både Ålandsavdelningen och Mariehamnsavdelningen lämnade in bidragskrav – för Ålandsavdelningen hela €300 000.

Totalt €27 000 av casino-pengarna ska användas för att skicka en åländsk ungdom till att bli indoktrinerad på Red Cross Nordic United World College i Norge.

Ifjol fick föreningen ett överskott på €36 000, som de använde för att anställa en ”mångkulturell samordnare” på 50% av heltid. Nu kräver man att landskapsregeringen ger dem casinopengar för att bedriva integrationsprojektet riktat till invandrare, men som ordinarie verksamhet. Landskapsregeringen sade nej till det, men beviljade €20 000 i bidrag för projektet.

Återstående €280 000 som ges i bidrag kommer att användas för första hjälpen-gruppen, till att stödja asylinvandrare, hålla läger och till ”vänverksamhet”.

 

DUV fick €140 000 för sin verksamhet

Intresseföreningen Andning & Allergi Åland får €4000 i bidrag för att stödja allergiker och i synnerhet barn och unga med astma och allergi. De ordnar motion och sociala evenemang, samt ger också en del bidrag för att köpa hjälpmedel för sjuka.

De Utvecklingsstördas Väl (DUV) krävde och fick €140 000 för sin verksamhet under 2021. Totalt har föreningen 355 medlemmar inklusive understödande medlemmar. Tre till fyra personer är anställda och 24 andra anställs ibland på timbasis för läger och fritidsverksamhet. Föreningen betalar själv 17% av personalens löner, medan resten kommer från bidragspengarna.

Demensföreningen på Åland ville ha €60 000 och fick nästan hela summan för sin verksamhet. Föreningen ordnar gratis rådgivning för anhöriga till de som drabbas av demens. De ordnar också med föreläsningar för allmänheten och stödgrupper. Föreningen har en anställd person i verksamhetsledaren. Bidragspengarna från PAF behövs egentligen inte, eftersom föreningen redan har ordentligt med pengar i kassan redan.

Diabetesföreningen får €3500 för att ordna träffar, resor och aktiviteter såsom fotvård, motion och simning. Närmare 350 personer är medlemmar i föreningen, som också den har pengar i kassan sedan tidigare.

Eckerö Pensionärsförening fick €3000 i bidrag från PAF-medel ifjol, men hade inte mycket verksamhet under 2020 på grund av corona-pandemin. Föreningen beviljas möjlighet att använda de pengarna i år istället.

 

Emmaus fick sig lite bidrag

Vänsterföreningen Emmaus har specialiserat sig på att utnyttja de åländska bidragssystemen och det är sällan någon minister kan hålla en casino-extravaganza utan att föreningen dyker upp. Så även i detta fall, där Holmberg-Jansson beviljar dem €23 000 i bidrag för deras sociala verksamhet i form av gemensamt arbete.

”Emmaus skapar meningsfullhet genom gemensamt arbete, alla är välkomna oavsett etnicitet, ålder eller funktionsförmåga. De återanvänder och återvinner, arbetar för integration och jämlikhet samt rättvisa”, skriver föreningen i sin bidragsansökan.

Föreningen fakturerar också AMS cirka €70 000 om året för att sysselsätta arbetslösa och andra. Föreningen erbjuder bland annat nyanlända invandrare som arbetskraft till intresserade och sysselsatte enligt egen uppgift 133 personer under 2018.

Röda Korset i Mariehamn fick närmare €30 000 i bidrag för sin verksamhet. ”Föreningens huvudsakliga målgrupp är pensionärer och personer med funktionsnedsättning”, skriver Röda Korset i sin bidragsansökan.

Föreningen har närmare 500 medlemmar, samt en verksamhetsledare och en städare som fast anställda. De har ett hundratal frivilliga chaufförer som kör ut mat till pensionärer i Mariehamn. Bidraget som söks den här gången är för verksamhet riktad till åldringar.

Föreningen Fri från Narkotika fick behålla €3000 de beviljats 2018 och ännu inte använt. De krävde också €20 000 i bidrag för att stöda anhöriga till missbrukare, men fick nej till det.

Föreningen Vård i Livet fick €2000 för att ordna hospice-verksamhet i en lägenhet i Brändö.

Föreningen Vårt Hjärta krävde drygt €50 000 för sin ordinarie verksamhet, som består av att hålla med stödpersoner, ordna ”livsstilskurser”, informationsverksamhet och en stödgrupp för de som drabbats av stroke. Landskapsregeringen beviljade €45 000 i bidrag.

Föreningen hade också begärt €8000 för att utbilda stödpersoner och för att hålla föreläsningar om mat tillsammans med Marthorna, men fick avslag på det.

 

Krigsveteraner fick stränga besked av minister

Krigsveteranerna på Åland begärde €5000 för att subventionera friskvård, fotvård, vattengymnastik och rekreation för krigsveteraner. Föreningen ordnar också med uppvaktningar. Landskapsregeringen gav €4000. Krigsveteranerna begärde också €4000 för att ordna sitt 50-års jubileum. Landskapsregeringen gav €2000, men Holmberg-Jansson uppmärksammar föreningen på att det inte kan komma på frågan om att några bidragspengar ska användas till att ge traktering till krigsveteraner och att föreningen också har att redovisa efteråt hur de använt varenda euro efter att jubileumsfesten är över.

Mariehamns Pensionärsförening har närmare 1000 medlemmar och begärde €17 000 för sin verksamhet med att ordna bowling, boule, körsång, bokträffar, föreläsningar och annat. Deras största kostnader är tidningen Nyset, som tar upp två anställdas tid, samt för vad de själva beskriver som ”en timanställd så kallad verksamhetsledare”. Holmberg-Jansson beviljade €15 000 i stöd.

Matbanken på Åland ordnar med matdonationer till folk som anses behöva och krävde €32 000 i bidrag av hasardpengarna. Holmberg-Jansson beviljade hälften och konstaterade att föreningen redan har mycket pengar i sin kassa efter att de under de senaste åren mottagit sammanlagt €150 000 i donationer från Rädda Barnen, Mariehamns Diakoniförening, Steel FM och flera privata donatorer.

Norra Ålands pensionärer sökte och fick €6500 för sin verksamhet.

 

Socialmissionen får €5000 för att besöka fängslade

Pusselfamiljen krävde närmare €60 000 för att verka som en intresseförening till föräldrar som lämnat eller blivit lämnade av sin partner – inklusive för dem som ordnat med en styvfar eller styvmor till sina barn. Bland annat genom att bedriva lobbyverksamhet riktad mot myndigheter och genom att ordna med förströelse och stödgrupper för ensamstående föräldrar. Holmberg-Jansson gav €20 000 i bidrag för at föreningen ska hålla med gratis barnvakter och rådgivning till medlemmarna.

Rädda Barnen krävde €340 000 i bidrag, men fick nöja sig med €225 000. Föreningen ordnar ”lekterapi”, utbildar personer som arbetar med socialt utsatta barn och betalar ut bidrag till individer de anser behövande. Föreningen har sex ordinarie anställda. Holmberg-Jansson bestämde att föreningen ska prioritera att informera barn om FNs barnkonvention och om internetanvändning.

Socialmissionen på Åland fick €5000 i bidrag för att åka och besöka ålänningar som sitter i fängelse i Åbo. De krävde också pengar för att ge bidrag till fattiga och till att hjälpa nyinflyttade invandrare. Holmberg-Jansson gav avslag på den delen, med hänvisning till att detta redan ingår i kommunernas lagstadgade verksamhet.

Stall JoY fick behålla €8000 som de fått i bidrag ifjol och inte använt, för att istället använda pengarna i år. Klubben ordnar med hästaktiviteter för handikappade, bland annat sommarläger för handikappade barn med hästintresse. De ordnar också droskturer med en särskilt handikappanpassad vagn, tävlingar, träffar och uppvisningar. Aktiviteterna pausades under 2020 på grund av corona-pandemin.

Stiftelsen Hemmet får närmare €6000 för att ge handledning till studerande sjuksköterskor och närvårdare, fortsatt gratis omsorg av tidigare klienter och för att ordna med julfest för sina klienter.

Vuxna på Stan krävde €42 000 i bidrag för att hålla med ungdomsgård på Neptunigatan i Mariehamn. De betalar en saftig hyra på över €22 000 om året för lokalerna och Holmberg-Jansson beviljade €33 000 i bidrag som hon vill att i huvudsak används för att betala hyran.

Ålands Autismspektrumförening ville också ha casino-pengar – närmare bestämt €37 000 – för att bedriva lobbyverksamhet för autister och för att anställa en verksamhetsledare på deltid. Holmberg-Jansson sade nej till att göra någon sådan anställning och beviljade €6000 för föreningens ordinarie verksamhet.

Ålands Cancerförening krävde €80 000 för att ordna med verksamhet för sina drygt 900 medlemmar. Däri ingår hudundersökningar, rehabilitering, vattengymnastik, orientaliska övningar, samtalsgrupper, stöd till sjuka och annat. Föreningen hjälper till med att betala för anhöriga att övernatta på patienthotell när cancersjuka vårdas i Åbo eller Uppsala. Holmberg-Jansson beviljade €67 000 i bidrag.

 

Listiga fackföreningar bluffade till sig en slant

År efter år har den listiga föreningen Ålands fackliga semesterorganisation lyckats lura till sig casino-pengar genom samma bluff – och lyckats lura landskapsregeringens ministrar varje gång. Bluffen går ut på att lura landskapsregeringen att subventionera deras stugby i Öra i Hammarland genom att uppge att deras egna priser inte är skäliga och att fattiga, arbetslösa och sjuka behöver få casino-bidrag för att ha råd att semestra där. Landskapsregeringen har fortsatt att bevilja bidrag utan att ifrågasätta varför organisationen inte kan erbjuda skäliga priser istället. I år gav Holmberg-Jansson €3000 – utav €42 000 som fackföreningarna krävt.

Ålands Fountainhouse rehabiliterar personer som lider av psykisk ohälsa och har fyra anställda. De driver sin verksamhet Klubbhuset Pelaren i Mariehamn.

”Målet för arbetet är att klubbmedlemmarna på olika sätt ska uppnå sin fulla potential och bli respekterade som medarbetare, grannar och vänner”, skriver föreningen i sin bidragsansökan för €168 000. Holmberg-Jansson beviljade €164 000.

Ålands Hemgårdsförbund fick €2500 för att ordna trivselaktiviteter och samkväm för pensionärer.

Ålands Hälso- och Sjukvård fick drygt €40 000 för att fortsätta sin propagandakampanj mot tobak. Under 2021 ska de åka och härja med rökare på arbetsplatser och på skolor.

Ålands Hälsoalternativ ville behålla €1640 från tidigare års bidrag till att ordna en matlagningskurs för unga veganer, vilket de fick. De ville också ha €1000 i extra bidrag för att ”sprida kunskap om alternativa vårdformer och verka för en sund livsstil och i dialog med skolmedicinen”. PAFs fördelningsråd ansåg att föreningen inte skulle få ett öre, men Holmberg-Jansson insisterade på att de skulle få åtminstone €400 för sina administrativa kostnader.

Även om namnet kan ge ett annat intryck är Ålands Hörselförening en förening som riktar sig till personer med hörselnedsättning. Föreningen har knappt 800 medlemmar och ansökte om €42 000 för att ordna aktiviteter för dessa, inklusive uppsökande verksamhet till äldre med hörselnedsättning. Holmberg-Jansson beviljade €38 000 i bidrag.

 

Förening ville ta över kommunal verksamhet – krävde stora bidrag

Reseda är en intresseförening för människor som lider av psykisk ohälsa. De ansökte om svindlande €677 000 i bidrag under casino-extravaganzan. Pengarna ville de använda för ett projekt de kallar ”Socialpsykiatrisk coachning på Åland” under tre år. Projektet skulle gå ut på att ordna stöd i hemmet för klienter. Landskapsregeringen avslog ansökan med hänvisning till att det är kommunerna som ska ordna med sånt, men gav ett tröstpris på €6500 till föreningen.

Ålands Neurologiska förening krävde och fick €41 000 för att främja människor med fysiska handikapp och neurologiska sjukdomar. De har en verksamhetsledare som arbetar 80% av heltid.

Ålands Reumaförening har drygt 550 medlemmar och beviljades €64 000 i bidrag för sin verksamhet under 2021. De bedriver lobbyverksamhet för att främja personer med reumatiska sjukdomar, samt ordnar träffar och subventionerad motion för dem. Nyheter för 2021 är paraffinbad med handgymnastik för att lindra krämporna hos reumatiker under vintern.

Föreningen Ålands Synskadade fick €63 000 för sin verksamhet, som går ut på att bedriva lobbyverksamhet för synskadade och för att ordna med IT- och taltidnings-stöd. Föreningen har gott om pengar i kassan – bland annat €18 000 som blivit över från en tidigare casino-extravaganza. Holmberg-Jansson beviljade €63 000 i bidrag plus drygt €8000 i bonusbidrag för taltidningar.

Fler föreningar fick tiotusentals euro i bidrag, vilket följs upp i separata artiklar.