Kategorier
Nyheter

Misstroendeomröstning mot Soini imorgon

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta från Finlands Socialdemokrater lämnade igår tillsammans med De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet in en misstroendeförklaring till riksdagen mot utrikesminister Timo Soini (Blå).

Orsaken till att oppositionen vill peta Soini är att han vid flera tillfällen tagit ställning mot mord som utförs genom abort. Vänstern menar att detta inte är i linjen med finsk utrikespolitik och att Soinis agerande dessutom kränker kvinnors rättigheter. Beroende på hur långt en graviditet gått sker abort antingen genom att modern tar gift för att stöta ut barnet, att en kirurg suger ut barnet ur modern med en slang eller styckar barnet inne i livmodern för att plocka ut det bit för bit.

Timo Soini deltar i en minnesceremoni för abortoffer 9e maj 2018

Hedrade abortoffer i Kanada
Under sitt statsbesök i Ottawa i Kanada valde Soini under sin lediga tid att delta i en fredlig minnesceremoni tillsammans med organisationen March for life för att hedra minnet av barn som mördats genom abort. På sin blogg reflekterade katoliken Soini över hur han menar att det ingår i yttrandefriheten och religionsfriheten att kunna uttrycka sin tro på allmänna platser och inte behöva gömma sig bakom stängda dörrar.

Ett par veckor senare uttryckte Soini kortfattat sitt missnöje med att Irland beslöt att ta bort en del i landets konstitution som gav barn rätt att leva och istället tillåta abort.

 

Vänsterdemonstranter hålls tillbaka av polis efter att de försökt hindra demonstrationen March for Life i Ottawa 10 maj 2018. Soini deltog inte i marschen, trots ihärdiga medialögner som påstår detta. Foto: Darren Brown

”Abort en mänsklig rättighet”
Finlandssvenska Hufvudstadsbladet kallade Soinis religiösa övertygelse en skandal och utrikesministern emottog kritik från vänsterpolitiker, men också från inrikesminister Kai Mykkänen (Saml), som skrev att ”Soinis åsikt inte är Finlands officiella abortlinje” samt utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml), som skrev att abort ”är en mänsklig rättighet” som man inte får ha åsikter om. President Sauli Niinistö uttalade sig också och kallade Soinis ställningstagande ”konstigt”.

Finlands justitiekansler Tuomas Pöysti mottog åtta klagomål mot Soini efter hans deltagande i minnesceremonin i Kanada och publicerade i förrgår sitt utlåtande. JK konstaterar i utredningen att Soini deltog som privatperson och varken tog till orda eller hade någon annan roll under ceremonin, men att det finns en risk att hans privata ställningstagande kan misstolkas som officiell finsk utrikespolitik. JK rekommenderade en återhållsamhet under utlandsuppdrag, men inga juridiska åtgärder mot Soini.

Anne-Mari Virolainen, foto: Riksdagen

Soini sitter troligtvis kvar
Efter JKs utlåtande har vänstern beslutat att gå vidare genom att försöka få riksdagen att rösta för ett misstroende mot Soini, som tas upp under plenum imorgon. Sannfinländarna och Kristdemokraterna – som också befinner sig i opposition – ställer sig inte bakom misstroendet och de fyra vänsterpartierna har endast 72 av 200 mandat i riksdagen. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström (Sfp) väntas rösta för ett misstroende, då han senast för en månad sedan gick ut i media för att kräva Soinis avgång på grund av ministerns åsikter.

Statsminister Juha Sipilä (C) har meddelat att regeringen står bakom Soini vid en förtroendeomröstning och Blå framtids ordförande Sampo Terho har meddelat att partiet avslutar regeringssamarbetet ifall övriga regeringspartier inte sluter upp bakom utrikesministern.

På Åland mördas ca 70 människor genom abort per år, vilket gör det till den tredje vanligaste dödsorsaken i landskapet, efter cancer och hjärtproblem.

Omslagsbild: Maarit Feldt-Ranta, foto: Riksdagen