Kategorier
Nyheter

Nina Fellman ställer sig kritisk till demokrati

Idag intervjuades kansliminister Nina Fellman (S) av Malin Lundberg för Ålands Radio angående oppositionens förslag till att låta Ålands folk rösta om kommunsammanslagningarna. Fellman sätter sig emot detta förslag och förklarar för Ålands Radio att folkets vilja kan riskera att man inte uppnår målen med de socialdemokratiska reformerna.

Folkomröstning svårhanterligt verktyg