Kategorier
Nyheter

Nina Fellman vägrar ge polisen tillgång till övervakningskameror

Kansliminister Nina Fellman (S) beslöt att det inte ska finnas någon kameraövervakning i rökerirondellen eller sjukhusrondellen i Mariehamn. Detta efter att stadsstyrelsens trygghetskommitté skickat in en begäran efter att polisen framfört att de önskar övervaka rondellerna ifråga för att främja tryggheten och säkerheten. Landskapsregeringen har redan övervakningskameror i rondellerna, men de används endast till att kontrollera väglaget för infrastrukturavdelningens snöröjning.

I sitt beslut vägrar minister Fellman motivera varför polisen inte ska få tillgång till övervakningskamerorna. Rökerirondellen är idag Ålands mest skadedrabbade korsning enligt Ålands Statistik- och Utredningsbyrå. Bara  under perioden 2009-2013 registrerades nästan 80 olyckor där, varav 9 olyckor gav personskador.

Foto: Landskapsregeringen