Nu finns det fler bilar än folk på Åland

Antalet fordon på Åland ökade från drygt 47 500 år 2017 till knappt 48 600 år 2018. Detta framkommer i Fordonsmyndighetens (tidigare Motorfordonsbyrån) verksamhetsberättelse som publiceras idag. Detta innebär att ålänningarna över 18 år har två fordon var – i genomsnitt. Av dessa är drygt 30 000 bilar, vilket innebär 5 bilar per 4 vuxna ålänningar.  Siffran innebär också att det nu finns fler bilar än folk på Åland. Utav dessa 30 000 bilar besiktades 21 000 under 2018.

Totalt drog Fordonsmyndigheten in 1,4 miljoner euro på avgifter, intyg, förarexamen och framför allt besiktningsavgifter.

Foto: Torsten Dettlaff