Kategorier
Nyheter

Ny korruptionshärva med PAF-bidrag när feminister ska stoppa machomän på Yrkesskolan

Vänsterföreningen Ålands Feministparaply vill tillsammans med ledningen för Ålands Yrkesskola vidta drastiska åtgärder under 2019 för att sätta stopp för machomän bland eleverna. Därför har föreningen fått hela €60 000 i PAF-bidrag för projektet av hälsominister Wille Valve (M). Ålands Nyheters granskning visar dock att den som profiterar mest på projektet är föreningens tidigare ordförande, den socialdemokratiske politikern Mia Hanström. Allt med Wille Valves godkännande.

– Se vilka de andra föreläsarna är och avgör själv om de är personer som passar bland åländska ungdomar.

– Läs vilken välkänd ålänning som varit ”kompetent revisor” för Feministparaplyet och intygat att verksamheten sköts ordentligt.

– Läs hur Feministparaplyet använt trippel dubbelredovisning av kostnader för att fuska till sig maximala bidrag.

Vänsterföreningen Ålands Feministparaply vill tillsammans med ledningen för Ålands Yrkesskola vidta drastiska åtgärder under 2019 för att sätta stopp för machomän bland eleverna. Därför har föreningen fått hela €60 000 i bidrag för projektet av hälsominister Wille Valve (M) från landskapsregeringens hasardinkomster från spelbolaget PAF. Ålands Nyheters granskning visar dock att den som profiterar mest på projektet är feministföreningens tidigare ordförande, den socialdemokratiske politikern Mia Hanström, samt att föreningen använt trippel dubbelredovisning för att fuska till sig ett högre bidrag. Allt med Wille Valves godkännande.

Föreningen leddes fram till 2018 av Hanström, med tidigare Obs-politikern Cita Nylund som vice ordförande. Idag leds föreningen av Sofia Enholm, med Moa Rytterstedt som vice ordförande och föreningen beskriver sig som politiskt obunden.

 

Wille Valve och Sofia Enholm

 

Före påsk kunde vi rapportera om hur hälsominister Wille Valve (M) godkänt ett bidrag på €60 000 från landskapets inkomster från spelbolaget PAF till Ålands Feministparaply för att föreningen ska indoktrinera skolbarn och ungdomar med sina läror. Enligt föreningen skulle den arbeta tillsammans med Yrkesskolan i ett femårsprojekt för ”attitydskapande arbete mot stereotypa könsnormer och sexuellt våld i ord och handling”, som skulle kosta €60 000 per år.

Ålands Nyheter har begärt ut dokumenten som varit till underlag för minister Valves beslut, och där framkommer det vilka personer en stor del av bidragspengarna egentligen är ämnade åt. Yrkesskolans rektor Gitte Holmström har ansökt om PAF-bidrag från landskapsregeringen för att anlita konsulter och föreläsare för att motverka sexuellt våld bland eleverna, och denna bidragsansökan har slagits ihop och behandlats tillsammans med bidragsansökan från Feministparaplyet.

 

 

För årskurs 1 kommer den svenske vänsterjournalisten Svante Tidholm att anlitas för att tillsammans med en assistent läsa lusen av eventuella machomän bland studenterna, till en kostnad av totalt €2000 för två dagar.

För årskurs 2 kommer vänsterföretaget Ekvalita att anlitas för att prata om vad de kallar ”Fair sex” i 11 lektioner, för totalt €2800 inklusive logi.

Den svenske ”idrotts- köns- och etnicitetsforskaren” Jesper Fundberg kommer att få en ersättning på €1500 för att föreläsa för Yrkesskolans personal om maskulinitet.

Slutligen kommer den i särklass dyraste ersättningen att betalas till Mia Hanström, som får över €4500 för att hålla i ”workshops” om diskriminering och sexuella trakasserier, till en kostnad av €500 plus moms per 90 minuter – en timlön på över €333.

 

Mia Hanström tar ut den i särklass dyraste ersättningen i projektet

 

€50 000 i årslön för feministisk ideolog

Detta är dock inte det enda sätt som Yrkesskolans elevers utsatthet för sexuellt våld används av utomstående för att ordna stora arvoden till sig själva. Feministparaplyet har också fått bidrag för att utse en ideolog till projektkoordinator på halvtid, som ska få motsvarande €50 000 i årslön. Förutom detta ska föreningen använda €27 000 för att anlita personer för ”föreläsningar, workshops, resor och logi”. Dessutom ska föreningen spendera ytterligare €8000 på löst specificerade kostnader som ”kontorsplats och utrustning”, ”kommunikation”, ”fika och gåvor”, ”fortbildning” och ”övriga omkostnader”. Allt med minister Wille Valves godkännande.

Feministparaplyet har förutom dessa €60 000 också krävt €38 000 i bidrag från PAF för kostnader för sin ordinarie verksamhet, samt drygt €100 000 i bidrag för ett projekt de kallar ”Fair Sex”. Nästan alla pengarna för projektet ”Fair Sex” ska föreningen använda till att anställa två ideologer på heltid med månadslöner på €3000, till en total kostnad av €92 000 om året efter att sociala kostnader och semesterersättningar är inräknade. Förutom detta ska ideologerna få kontorsplatser för €3600, handledning för €3000, telefon, internet och dator för €3000. 

 

Wille Valve godkände trippelt dubbelredovisade kostnader från Feministparaplyet

 

Fusk med redovisning av kostnader godkändes

Mycket tyder dock på att Feministparaplyet fuskat ordentligt med sin budget för ”Fair sex”, för att maximera sina bidrag. Bland annat redovisas kostnaden ”material” två gånger och också kostnaden för ”reparationer” redovisas två gånger. Vidare budgeteras diffusa kostnader för ”etc”, ”mm” och ”utrustning”, för att landa på den väldigt exakta budgeten €106 664.

I bidragsansökan hänvisar Feministparaplyet till en rad andra samarbetspartners för att legitimera sitt arbete. De flesta samarbetspartners har dock liksom Feministparaplyet ett väldigt intimt samröre med Ålands Socialdemokrater och även med Hanström själv. Detta gäller föreningen Skärgårdsungdomarnas Intresseorganisation, där Hanström är verksamhetsledare, Fältarna, som har samarbetat med Hanström i misslyckade polisanmälningar mot politiska motståndare, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), som leds av Hanström och Regnbågsfyren, vars verksamhetsledare Sofia Enros anställdes av Hanström i en annan korruptionshärva.

 

Hanström är spindeln i ett nätverk av åländska föreningar som systematiskt kanaliserar bidragspengar till henne och hennes närmsta krets

 

För att kunna få bidrag från landskapsregeringens PAF-medel måste föreningar lämna in sitt tidigare bokslut och verksamhetsplan och utredning av likvida medel. Föreningarna måste dessutom låta sin verksamhet och ekonomi bli synad av oberoende granskare och det är ett krav att föreningarna ska redovisa vilken relevant kompetens de utvalda granskarna har.

 

 

Dokument som Ålands Nyheter tagit del av visar att det är den socialdemokratiske politikern och psykologen Barbro Sundback som granskat Feministparaplyets verksamhet och intygat att den skötts korrekt, tillsammans med Hedvig Stenros, konsult inom ergonomiskt barnbärande och också hon socialdemokratisk politiker. Sundback har tidigare riktat hätsk kritik mot avslöjanden av Hanströms inblandning i korruption med bidragspengar, men hon har också själv deltagit och regelbundet hållit föreläsningar inom Hanströms bidragsfinansierade projekt.

 

 

På sociala medier ifrågasätter flera ålänningar varför inkomsterna från PAF i allt större utsträckning används av landskapsregeringen för att politiska föreningar såsom Feministparaplyet och Regnbågsfyren ska beredas tillträde till åländska skolor för att indoktrinera unga med sina läror.

På omslaget: David Hodo uppträder i musikvideon ”Macho Man”, Valve och Hanström infällda