Kategorier
Nyheter

Nya regler för bidragsberoende butiker i skärgården

PLANEKONOMI Den nya landskapsregeringen fortsätter sovjetiseringen av näringslivet på Åland. Näringsminister Fredrik Karlström (M) beslöt härom dagen om en rad märkliga förordningar som ska reglera stöd från skattebetalarna till butiker i skärgården.

Butiker som finns på öar med en befolkning på fler än 300 människor kommer att få ett stöd på €13 700 plus 1,25% av omsättningen, medan butiker på öar med en befolkning på färre än 300 människor kommer att få ett stöd på €17 700 plus 1,25% av omsättningen. Stöden gäller för vissa investeringar.

Finns det fler än en butik i kommunen kommer butikerna dock att få endast 70% av stödbeloppet.

Enligt minister Karlström får stöden inte överstiga €200 000 under en treårs-period, enligt artiklar 107 och 108 i förordning 1407/2013, som Kommissionen inom unionen fastställt för att styra ekonomin.

På bilden: Minister Fredrik Karlström, foto: landskapsregeringen