Kategorier
Nyheter

Nybildad förening började genast plundra bidragspengar

Den nybildade föreningen Mathantverkare på Åland beviljades nyligen €20 000 i bidrag av finansminister Mats Perämaa (L) från landskapsregeringens hasardinkomster. Föreningen har existerat sedan 2018 och har knappt 40 aktiva medlemmar och en verksamhet som omsätter knappt 800 euro. Detta har dock inte hindrat föreningen från att – liksom många andra åländska föreningar – skicka krav på enorma summor i bidrag från landskapsregeringen.

Föreningen, som leds av Anna Alm och till huvudsak består av damer, skickade i somras sina krav på €42 000 i bidrag till landskapsregeringen. Dock planeras endast en tredjedel av bidragspengarna användas till själva verksamheten i föreningen, medans två tredjedelar – över €20 000 – ska användas till att avlöna en verksamhetsledare under 5 månader. Verksamhetsledaren kommer endast att arbeta halvtid för den lönen.

För att säkerställa bidragspengarna intygade Alm skriftligt att föreningen ska följa regeringen vänsterideologi genom att arbeta enligt organisationen Bärkrafts agenda.

En granskning av föreningens budget visar att frivilligarbete inte står högt i kurs bland föreningens 37 medlemmar, som endast tänker göra 51 timmars talkoarbete per år, och dessutom tar hjälp av andra organisationer för 20 av de timmarna. Däremot ska nästan 400 timmar läggas på ”administration, koordinering, möten, planering, uppdatering av sociala medier” samt ”projekt- och nätverksmöten”.

Vem som får kassera in bidragsjackpotten och anställas som verksamhetsledare har ännu inte gjorts offentligt.