Kategorier
Nyheter

Över 100 offer för människohandel har identifierats i Finland hittills i år

Under 2020 har hittills drygt 100 möjliga offer för människohandel eller vittnen till människohandel identifierats. Över hälften av dem hade utsatts för brottet utanför Finlands gränser. Detta framkommer i en rapport från Migrationsverket.

I första hand är det anställda på skyddshem, brottsofferjouren eller polisen som identifierar misstänkta offer för människohandel och anmäler detta, men det förekommer också att offer själva tar kontakt med myndigheter.

Vanligast bland offer är att de utsatts för tvångsarbete inom restaurang- eller städbranschen, men det har också förekommit på byggen. Tre fall har identifierats där minderåriga tvingats till arbete.

Det förekommer även människohandel för påtvingad prostitution, tvångsäktenskap, tvingande till kriminalitet samt bidragsbedrägerier. Enligt finsk lag kan en person som varit offer för människohandel inte dömas för brott han tvingats begå – med undantag för mycket allvarliga brott såsom mord.

En ökande mängd av fallen innehåller hot mot offrets personliga säkerhet, ibland väldigt allvarliga hot.

 

Över hälften av offer har varit asylsökare

Totalt finns nu över 600 potentiella offer inom det så kallade ”hjälpsystemet”. De som fallit offer för människohandel utanför Finland får i huvudsak psykologisk rehabilitering. Utländska offer har oftast utnyttjats av en egen släkting eller av människosmugglare.

Annat som erbjuds offer är rådgivning, hälsovård, utkomststöd, trygg inkvartering och tolktjänster. Offer som vill åka tillbaka till sitt hemland får stöd för detta. Offer får också rättshjälp och juridisk rådgivning.

Migrationsverket berättar i sin halvårsrapport att de startat ett projekt för att öka den privata sektorns engagemang mot människohandel.

De flesta offer har identifierats i eller runt Helsingfors. Över hälften av offren har varit asylsökande och enligt rapporten beror detta på att det finns rutiner i samband med utfrågningarna i asylprocessen för att identifiera offer.

Falska asylinvandrare som fått avslag på sin ansökan och vägrar lämna landet snappas ibland upp av människohandlare för tvångsarbete, då de inte lagligt kan arbeta eller befinna sig i Finland.

 

Barnsoldater och tiggare får hjälp

Utav de drygt 100 nya misstänkta offer som identifierats under 2020 kommer 15 från Somalia, 14 från Irak, 9 från Finland, 7 från Nigeria, 7 från Afghanistan, 6 från Nepal och 5 från Sudan.

Bland offer för sexuellt utnyttjande i människohandel identifierades 23 som utsatts utomlands och 8 som utsatts i Finland. Offer för tvångsarbete hade i 21 fall utsatts för det utomlands och i 19 fall utsatts för det i Finland.

Utav de totalt 610 misstänkta offer för människohandel som idag finns inom hjälpsystemet har 228 utsatts för sexuellt utnyttjande, 221 för tvångsarbete, 105 för tvångsäktenskap och 14 tvingats till kriminalitet.

Hjälpsystemet har också tagit vara på 11 tidigare barnsoldater, 6 personer som haft svältlöner, 3 som utnyttjats för bidragsbedrägerier och två tiggare.

Foto: UNODC